Rozszerzenie pozytywnej deklaracji na usługi – zmiany w in GMP+ B4

02 sierpnia 2016

W naszym biuletynie z 1 lutego 2016 informowaliśmy o rozszerzeniu pozytywnej deklaracji na usługi. Od dnia 1-10-2016 dostawca certyfikowany GMP+ musi deklarować, gdy świadczone przez niego usługi (transport fizyczny, składowanie oraz przeładunki) są zabezpieczane GMP+.

Zmiana ta jest już udokumentowana w najnowszej wersji  GMP+ BA6 ‘Minimalne wymogi dla Oznakowania i Dostawy’, opublikowanej 1 lutego 2016r. Jednakże, przez przeoczenie, GMP+ International nie wprowadziła równocześnie tej zmiany w GMP+ B4. Poprawiony odpowiedni tekst standardu GMP+ B4 można znaleźć w tym dokumencie. Zmiana ta będzie umieszczona w najnowszej wersji standardu GMP+ B4.

Informacje dodatkowe

Lista zatwierdzonych deklaracji dla usług jest opublikowana w Załączniku 1 do GMP+ BA6.

Jeśli macie jakieś pytania odnośnie praktycznego stosowania pozytywnej deklaracji, prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić w GMP+ D3.12 FAQ Pozytywna deklaracja. Nie można tam znaleźć odpowiedzi? Prosimy przesłać dodatkowe pytania na temat pozytywnej deklaracji dla pasz i usług paszowych na adres info@gmpplus.org. Dołączymy wasze pytania oraz odpowiedzi do dokumentu GMP+D3.12 FAQ Pozytywna deklaracja.

Podstawa formalna

Jak podano w artykule 11.1 dokumentu GMP+ A1 Przepisy ogólne, GMP+ International ma prawo wprowadzać dla uczestników dodatkowe krótkoterminowe przepisy w formie dekretu wykonawczego. Zgodnie z artykułem 11.2 z GMP+ A1 Przepisy ogólne, uczestnik oraz organizacja certyfikująca mają obowiązek stosować się do tych czasowych wymogów dodatkowych i/lub wdrażać je.   

Wymogi odnośnie pozytywnej deklaracji dla usługi transportu fizycznego zostały zawarte w ostatniej wersji GMP+ B4 Transport. Dekret wykonawczy straci ważność automatycznie po opublikowaniu najnowszej wersji tego standardu.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje