Wymogi dla monitoringu & baza danych GMP+ Monitoring database

06 grudnia 2016

W tym biuletynie tematycznym zajmujemy się wymogami monitoringu z certyfikacji GMP+ FSA oraz korzystaniem z bazy danych GMP+ Monitoring database. Kiedy wymagane jest używanie GMP+ Monitoring database? Kiedy korzystanie z GMP+ Monitoring database jest zalecane?

Jakie są wymogi dla monitoringu w certyfikacji GMP+ FSA?

Wymóg monitoringu znajduje się w różnych dokumentach zawierających wymagania GMP+ FSA. Podstawą certyfikacji GMP+ FSA jest monitoring bazujący na HACCP. Oznacza to, że musi być opracowany i wdrożony plan monitoringu, który zapewnia wystarczające gwarancje dla monitorowania wszelkich zidentyfikowanych zagrożeń.

Ponadto, warunki GMP+ FSA obejmują szereg specjalnych wymogów monitoringu:

  • Dla niektórych rodzajów analiz (takich jak salmonella w kilku rodzajach mieszanek paszowych oraz aflatoksyna B1 w kukurydzy) wymagana jest minimalna częstotliwość analiz określona na przykład w procedurze w GMP+ BA4.
  • Ponadto, wymagania procedur gatekeeper’a w GMP+ BA10 określają dodatkowe wymogi dla monitoringu w wielu przypadkach, przy zakupach od dostawców niecertyfikowanych.
  • Dodatkowo, specjalne wymogi monitoringu są zdefiniowane w szeregu Zapisów Krajowych

W zależności od działalności prowadzonej przez uczestnika GMP+, należy stosować jeden, bądź więcej, z tych wymogów specjalnych. W prawie wszystkich przypadkach specjalnych wymogów monitoringu obowiązkowe jest przekazywanie wyników monitoringu do bazy danych GMP+ Monitoring database. Mogą one być anonimowo udostępniane Wspólnocie GMP+ (wszyscy uczestnicy GMP+ oraz GMP+ International). Dzięki temu anonimowe wyniki mogą być wykorzystywane do ewaluacji wymogów monitoringu i ich dostosowywania w razie potrzeby. Przykładem jest procedura aflatoksyny B1, w której okresowo przeprowadza się ocenę ryzyka dla różnych krajów.

Przegląd specjalnych wymogów monitoringu wymaganiach GMP+ FSA.

Poniższa tabela zawiera przegląd procedur minimalnego monitoringu dla których wymagane jest wykorzystywanie GMP+ Monitoring database (oraz anonimowe udostępnianie wyników Wspólnocie GMP+):

GMP+ BA4 Minimalne wymogi dla kontroli i analiz

Paragraf 2.2: Specjalne wymogi dla monitorowania dioksyn i dioksynopodobnych PCB w tłuszczach i olejach

Paragraf 2.3: Procedura monitoringu aflatoksyny B1

Paragraf 3.2: Procedura P1: Pobieranie prób i analizy na salmonellę oraz enterobakterie w paszach dla drobiu

Paragraf 3.3: Procedura P2: Pobieranie prób i analizy na salmonellę oraz enterobakterie w mieszankach paszowych przeznaczonych dla trzody, bydła oraz innych gatunków zwierząt (za wyjątkiem drobiu)

Paragraf 3.4: Procedura P4: Pobieranie prób i analizy materiałów paszowych wrażliwych na salmonellę (surowce)

Paragraf 4.1: Procedura P7: Pobieranie prób i analizy białka zwierzęcego

GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów

ZAŁĄCZNIK 5: Procedura gatekeeper’a dla zakupów zbóż, nasion i roślin strączkowych

ZAŁĄCZNIK 7: Procedura gatekeeper’a dla zakupów oleju palmowego FAQ

ZAŁĄCZNIK 8: Procedura gatekeeper’a dla zakupów słomy

Zapisy Krajowe
GMP+ BCN-NL1 Pasze wolne od antybiotyków

GMP+ BCN-NL2 Monitoring dioksyn w paszach dla kur niosek (odchów)

GMP+ BCN-DE1 QM Milch

Uwaga: powyższa tabela jest uaktualniona na moment publikacji niniejszego biuletynu.

Prosimy śledzić nasze biuletyny, aby otrzymywać informacje o ewentualnych zmianach.

Korzyści z używania GMP+ Monitoring database 

Dla wszystkich pozostałych rodzajów monitoringu przeprowadzanych przez uczestników GMP+ w ramach ich własnych planów HACCP używanie GMP+ database nie jest wymagane. Jednakże, korzystanie z GMP+ Monitoring database może być przydatne. Korzyści dla uczestnika to dostęp do większej ilości danych z analiz przy opracowywaniu oraz ocenie własnego systemu zarządzania HACCP. Im więcej wyników uczestnicy GMP+ przekazują anonimowo Wspólnocie GMP+, tym więcej informacji jest dostępnych dla wszystkich uczestników GMP+. W ten sposób przyczyniamy się wspólnie do wysokiej jakości oraz bezpiecznej produkcji pasz,

Jak działa baza danych GMP+ Monitoring database?

Możesz znaleźć GMP+ Monitoring database klikając na ‘My monitoring’ w fioletowej sekcji ‘My GMP+’ na stronie głównej portalu GMP+ portal. Aby to zrobić musisz być zalogowany.  Objaśnienia dotyczące GMP+ Monitoring database, można znaleźć w podręczniku manual który przedstawia krok po kroku jak działa baza danych GMP+ Monitoring database. Ponadto, dostępna jest lista często zadawanych pytań FAQ list oraz odpowiedzi na te pytania. Zachęcamy przesyłania nam pytań oraz uwag za pomocą formularza contact form (wybierz: GMP+ Monitoring database jako temat). Wolisz kontaktować się z nami telefonicznie? Jeśli tak, wybierz numer +31 (0)70 307 4144.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje