Rozszerzenie pozytywnej deklaracji (GMP+ BA6)

01 lutego 2016

Począwszy od 1-10-2015 obowiązuje tak zwana ‘pozytywna deklaracja’. Dla dostawców certyfikowanych GMP+ oznacza to, że pasze zabezpieczane GMP+ muszą być oznakowane jako takie. Dotyczy to zarówno składników paszowych (materiały paszowe, dodatki, premiksy), jak i pasz gotowych (mieszanek pełnoporcjowych). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych biuletynach z 26-09-2014 oraz 21-05-2015.

W wyniku wstępnej oceny przez uczestników GMP+ wprowadzono szereg poprawek. Znalazły się one w nowej wersji GMP+ BA6 ‘Minimalne Wymogi dla Oznakowania i Dostawy’ opublikowanej z datą 1 lutego 2016. Wprowadzono następujące zmiany:

Większy wybór wymaganych określeń

Po konsultacji z uczestnikami GMP+ rozszerzono listę zatwierdzonych określeń statusu zabezpieczanych pasz. Przegląd tych określeń został opublikowany w osobnym dokumencie pod tytułem Załącznik 1: Lista zatwierdzonych deklaracji GMP+, który jest częścią dokumentu GMP+ BA6 Minimalne Wymogi dla Oznakowania i Dostawy.

Można używać wyłącznie określeń znajdujących się w Załączniku 1.

Zatwierdzone określenia są dostępne w 3 językach: holenderskim, niemieckim i angielskim. Istnieje możliwość przedstawienia tych określeń do zatwierdzenia przez GMP+ International również w innych językach. W tym celu w Załączniku 1 znalazła się odpowiednia procedura.

Zatwierdzone określenia dla pozytywnej deklaracji pasz, zgodne z Załącznikiem 1, mogą być używane natychmiast.

GMP+ International skorzystała z publikacji nowego Aneksu GMP+ BA6 aby uzupełnić dokument GMP+ D3.12 Lista FAQ Pozytywna deklaracja o nowe pytania i odpowiedzi. Dzięki temu lista FAQ zawiera praktyczne aspekty stosowania pozytywnej deklaracji. Zalecamy uczestnikom zapoznanie się z nimi.

Pozytywna deklaracja także dla dostaw do hodowców inwentarza żywego

Większość uczestników GMP+ dostarczających pasze bezpośrednio do hodowców inwentarza żywego stosuje już pozytywną deklarację. Zgodnie z postulatem tego sektora, zostało to dokładniej opisane w nowej wersji GMP+ BA6, a pozytywna deklaracja staje się obowiązkowa dla dostaw pasz do hodowców inwentarza żywego od dnia 1-10-2016.

Rozszerzenie pozytywnej deklaracji na usługi

Nieporozumienia odnośnie statusu usług (takich jak składowanie i transport fizyczny) dostarczanych do uczestników GMP+ prowadziły – w przeszłości – do incydentów związanych z bezpieczeństwem pasz. Poprzez wprowadzenie obowiązku pozytywnej deklaracji dla usług (transport, składowanie i przeładunki) ryzyko nieporozumień zostało znacząco zmniejszone. Od dnia 1-10-2016 dostawca certyfikowany GMP+ musi deklarować kiedy wykonywana usługa jest zabezpieczona GMP+. Lista zatwierdzonych deklaracji znajduje się w Załączniku 1 do GMP+ BA6.

Prosimy przesyłać dodatkowe pytania odnośnie pozytywnej deklaracji dla pasz i  usług związanych z towarem do: info@gmpplus.org

Dołączymy pytania i odpowiedzi do znajdujących się już w GMP+ D3.12 FAQ Pozytywna deklaracja.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje