Kalibracja sprzętu do ważenia i dozowania

16 czerwca 2016

Prawidłowo działające urządzenia do ważenia i dozowania są niezwykle istotne przy produkcji pasz. Należy często sprawdzać, czy te urządzenia wciąż ważą i dozują wystarczająco dokładnie. Jest to tak zwana kalibracja. Jeśli waga lub dozownik odchylają się zbyt mocno od ustalonego standardu, muszą zostać wyregulowane.

Wymogi GMP+

System GMP+ Feed Certification scheme (GMP+ FC scheme) określa wymogi dla sprzętu do ważenia i dozowania, łącznie z częstą kalibracją takiego sprzętu.

Patrz na przykład paragraf 6.3.2.3 standardu GMP+ B1, w którym zapisano, co następuje:

“Wszystkie wagi i dozowniki używane w produkcji pasz muszą być dostosowane do ilości produktów ważonych lub dozowanych, a ich dokładność musi być regularnie sprawdzana i weryfikowana. 

Funkcja dozowania musi być dopasowana do ilości produktu, który ma być użyty.”

Paragraf 6.3.2.3, w części pod tytułem ‘Kontrola instalacji monitorujących pomiarowych’ określa, że:

“Instalacje używane do ważenia/dozowania premiksów, dodatków do pasz oraz wetyerynaryjnych środków leczniczych dodawanych do pasz muszą być kalibrowane co najmniej dwa razy do roku zgodnie z metodą opracowaną przez firmę i taką, która zapewnia osiągnięcie celów zawartych w module GMP+ FSA.

Wszystkie urządzenia używane do dozowania – np. składników paszy -  muszą być kalibrowane przynajmniej raz do roku..”

Uwaga: Standard GMP+ B2 ‘Produkcja składników pasz’, definiuje wymogi odnośnie kalibracji sprzętu w podobny sposób w paragrafach 5.2.4.4 oraz 5.3.2.

Wyjaśnienie

Szereg przepisów prawa wymaga częstej kalibracji wag używanych w celach handlowych, takich jak dostawa pasz na fermy inwentarza żywego.

Jednakże w kontekście systemu GMP+, chodzi przede wszystkim o sprzęt wykorzystywany przy produkcji. Nieprawidłowe wagi/dawki mogą przecież prowadzić do powstania niewłaściwych mieszanek lub przekroczenia dopuszczalnych limitów substancji niepożądanych, środków leczniczych lub dodatków. Dlatego sprzęt musi funkcjonować prawidłowo i być dostosowany do dokładnego ważenia lub dozowania ilości. W tym kontekście także sprzęt stosowany do substancji wspomagających przetwarzanie musi zostać uwzględniony.

Należy wdrożyć plan konserwacji, który zapewni stałe prawidłowe funkcjonowanie sprzętu.

Należy określić indywidualnie dla każdego urządzenia:

  • Nalmniejszą ilość, jaka może być zważona;
  • Maksymalny dozwolony ładunek;
  • Dokładność urządzenia;
  • Maksymalne dopuszczalne odchylenie;
  • Częstotliwość kalibrowania. Minimalna częstotliwość jest podana w ‘Wymogach GMP+’.

Firma może sama kalibrować sprzęt w oparciu o udokumentowaną procedurę kalibrowania. Zaleca się stosowanie powszechnie znanych standardów (krajowych).

Wdrożenie procedury kalibrowania i wszelkie zmiany muszą być właściwie udokumentowane. Każde urządzenie musi mieć indywidualne oznaczenie kodem, pozwalające na jego śledzenie w rejestrze kalibracji.

Podsumowując, firma musi również rozważyć, czy jakakolwiek wprowadzona zmiana mogła mieć wpływ na żywność wcześniej wytworzoną na tym sprzęcie.

Wielu dostawców urządzeń oferuje również usługi w zakresie konserwacji i kalibracji. Może być korzystne zawarcie z nimi odpowiedniej umowy na konserwację.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje