Rectification: GMP+ International appoints representative in Poland

24 marca 2016

W tym tygodniu informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu współpracy z Panem Przemysławem Troniną, niezależnym audytorem. Naszą intencją było wykorzystać jego wiedzę nt. polskiego rynku paszowego w celu określenia możliwości dla GMP+ International w tym kraju oraz opracowania planu działania dla Polski.

W naszym powiadomieniu o rozpoczęciu współpracy niestety nie określiliśmy, że współpraca ma mieć charakter tymczasowy i warunkowy. Postawiło to Pana Przemysława Troninę w trudnej sytuacji, jako niezależnego audytora GMP+. Dlatego też wspólnie zgodziliśmy się, by zakończyć współpracę ze skutkiem natychmiastowym. Życzymy Panu Przemysławowi Troninie wielu sukcesów i przepraszamy za zaistniałe nieporozumienie.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje