GMP+ International mianuje przedstawciela na Polskę

08 marca 2016

Z dniem 1 marca 2016 pan Przemysław Tronina, audytor, trener i konsultant w zakresie zarządzania systemami jakości, posiadajacy ponad 10-letnie doświadczenie w tej dziedzinie, łącznie z audytami, coachingiem i konsultingiem w branży spożywczej oraz paszowej, został mianowany przedstawicielem GMP+ International na Polskę.

“W oparciu o pozytywne doświadczenia w krajach takich jak Brazylia, Francja, Chiny oraz Ukraina mianujemy nowego przedstawiciela, aby wspierać rosnące zainteresowanie zabezpieczaniem jakości pasz na rynku polskim” wyjaśnił Johan den Hartog, Dyrektor Zarządzający GMP+ International. „Obecność lokalnego przedstawiciela, znającego dobrze rynek, język i rozumiejącego potrzeby lokalne w sposób znaczący pomaga nam w wypracowywania narzędzi i standardów oraz utrzymaniu wiodącej pozycji w skali światowej”

“Polska, obecnie z 1309 certyfikatami plasuje się na 3-ciej pozycji w świecie, po Niemczech i Holandii, a ten rozrastający się rynek potrzebuje szczególnego wsparcia dla zapewnienia wysokich standardów. Większość polskich firm działa w logistyce zorientowanej na rynek Europy Północnej. Mając na względzie nasze ambicje oferowania usług ukierunkowanych na klienta, uważamy mianowanie pana Tronina za istotny krok naprzód”.

GMP+ International zarządza systemem GMP+ Feed Certification scheme, który zawiera certyfikację GMP+ Feed Safety Assurance. Aktualnie ponad 14.855 firm na świecie, w ponad 78 krajach jest certyfikowanych GMP+ FSA.

Ta certyfikacja bezpieczeństwa pasz pokrywa cały łańcuch paszowy i obejmuje handel i skup, produkcję materiałów paszowych, składowanie i przeładunki, transport drogowy i śródlądowymi drogami wodnymi oraz produkcję dodatków, premiksów i pasz pełnoporcjowych.

Zachęcamy polskie firmy do kontaktowania się w razie potrzeby z panem Tronina poprzez e-mail.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje