Zmiany w dokumentach GMP+ FC scheme 2016

24 marca 2016

W końcu ubiegłego roku International Expert Committee wydał zalecenie o poprawieniu niektórych dokumentów GMP+ scheme. Chodzi o kolejną turę zmian, jakie GMP+ International przeprowadza co 1 do 1,5 roku. Poprzednie większe zmiany wprowadzone w dokumentach były publikowane od 1 stycznia 2015r.

Dlaczego?

Zalecenie dokonania zmian wynikło z kilku powodów:

 • Zmiany definicji w przepisach prawa UE: Standardy GMP+ są dostosowywane do przepisów prawa w tym względzie.
 • W niektórych miejscach standardów były pomyłki o charakterze redakcyjnym, takie jak niewłaściwie odniesienia, brak słowa lub części zdania, nieprawidłowo przetłumaczone określenia itp. Zostały one poprawione tam, gdzie to możliwe.
 • Niektóre wymogi były niejasne. We współpracy z ekspertami z Podkomitetów oraz z International Expert Committee postarano się lepiej sformułować te wymogi, ewentualnie dodano wyjaśnienia.

Poniżej przedstawiamy objaśnienia głównych zmian:

 • Wszystkie wprowadzane zmiany nie są zmianami merytorycznymi. Jak wcześniej wspomniano, chodzi o wyjaśnienia oraz uzupełnienia na poziomie szczegółów.
 • Kilka lat temu w przepisach prawa UE wprowadzono nowe definicje dla różnych gatunków zwierząt. Obecnie używa się określeń ‘zwierzęta wykorzystywane do produkcji żywności’ oraz ‘zwierzęta nie wykorzystywane do produkcji żywności’. Te określenia zostały teraz włączone w zaktualizowane definicje ‘zwierząt domowych’ oraz ‘paszy dla zwierząt domowych’ stosowane w GMP+ FC scheme.
  Warto wyjaśnić, że definicja stosowana dla zwierząt domowych w GMP+ scheme obejmuje więcej gatunków niż tylko ‘ zwierzęta nie wykorzystywane do produkcji żywności’. Zwierzęta mogące być wykorzystywane do produkcji żywności hodowane nie zawodowo (np. jako hobby) są również objęte tą definicją. Takie rozumienie tej definicji jest w zgodzie z wieloletnią wizją stosowaną w tym względzie w GMP+ FC scheme.
  Dla produkcji pasz dla zwierząt domowych (skrót dotyczący: pasz dla zwierząt nie wykorzystywanych do produkcji żywności oraz dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności hodowanych jako hobby), istnieją pewne przepisy specjalne oraz wyjątki w GMP+ FC Scheme.
 • Jeśli firma zamierza nabyć produkt zabezpieczany GMP+, musi to jasno i wyraźnie przekazać swojemu dostawcy. Ścisły wymóg, że należy zawsze sporządzić oficjalny kontrakt jest uogólnieniem. Dopuszcza się korzystanie z innych możliwości zgodnych z powszechnymi zwyczajami handlowymi, jednak przy zachowaniu istoty tego wymogu.
 • Dokument GMP+ B4 ‘Transport’ zawierał sprzeczne zapisy odnośnie przeprowadzania LCI przez firmę frachtującą. Zostało to poprawione. Pozostał w mocy zapis, że firma frachtująca nie może sama przeprowadzać LCI.
 • Dodano szereg wyjaśnień do standardu dla transportu śródlądowymi drogami wodnymi.

Jak zwykle, teksty zmieniane zostały wyraźnie oznaczone. Ponadto w tabeli Historia (strona 2 dokumentów standardowych) opisano w skrócie rodzaj zmiany. Zmiany muszą być wdrożone w terminie podanym w tabeli Historia.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje