Zależności między certyfikacją GMP+ FSA i legislacją UE

03 października 2016

Otrzymujemy często pytania dotyczące powiązań pomiędzy prawodawstwem UE a wymogami GMP+, głównie od firm spoza Unii Europejskiej. Dla tych firm przepisy UE nie zawsze są obowiązujące (na przykład wtedy, gdy nie dostarczają na rynek europejski), jednak w standardowych dokumentach (dokumenty grupy B oraz BA) znajdują one odniesienia do przepisów prawa UE. W wielu przypadkach wymogi przepisów prawa UE zostały nawet włączone w standardy. W tym biuletynie wyjaśniamy powiązania między certyfikacją GMP+ a legislacją UE.

Wymóg podstawowy: Należy stosować się do przepisów prawa!

Rozdział 2 we wszystkich dokumentach grupy B z GMP+ Feed Certification scheme zawiera fundamentalny wymóg, że każda firma działająca w sektorze pasz dla zwierząt musi stosować się do odpowiednich przepisów prawa. Odnosi się to zarówno do przepisów prawa kraju, w których firma jest zlokalizowana, jak i do przepisów kraju, w którym pasza jest wprowadzana na rynek. Jednakże, ponieważ certyfikacja GMP+ Feed Safety Assurance jest stosowana na całym świecie, nie jest możliwe śledzenie oraz uwzględnianie całego światowego prawodawstwa w GMP+ FC scheme. Właśnie z tego względu to każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, że stosuje się on do wszystkich właściwych przepisów prawa paszowego.

Legislacja UE

Z uwagi na fakt, że większość uczestników GMP+ działa w Europie, a Europa ma najbardziej rozwinięte przepisy prawa paszowego, to przepisy EU zostały włączone w dokumenty normatywne GMP+.

Niektóre przykłady:

GMP+ BA1 Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz

Dokument ten zawiera limity bezpieczeństwa pasz, które powinny być stosowane przez wszystkich uczestników GMP+ przy określaniu czy dana pasza jest bezpieczna, czy też powinna zostać odrzucona. Źródłem większości tych limitów bezpieczeństwa pasz jest prawodawstwo UE. Jest to również widoczne w opisach przy limitach bezpieczeństwa pasz. Poprzez włączenie tych (unijnych) standardów do wymogów GMP+, stały się one obowiązujące dla wszystkich uczestników GMP+, także dla tych spoza UE.

GMP+ BA3 Minimalne wymogi lista negatywna

Ustawodawstwo UE zabrania używania niektórych produktów w paszach (lub ich stosowania przy produkcji pasz) . Te zabronione produkty są wymienione w dokumencie GMP+ BA3 Minimalne wymogi lista negatywna. Produkty zabronione w UE NIE mogą być używane, nawet przez firmy GMP+ w krajach poza Europą.

GMP+ BA4 Minimalne wymogi dla Pobierania Prób i Analiz

Ten dokument również zawiera przykład włączenia przepisów UE, przez co stają się one obowiązujące dla wszystkich uczestników GMP; chodzi o procedurę monitoringu dioksyn i dioksynopodobnych PCB w tłuszczach i olejach. Wymagane w niej analizy obowiązują zarówno firmy GMP+ w Europie, jak i znajdujące się poza Europą.

Czy to oznacza obowiązywanie przepisów prawa UE dla firm spoza Europy?

Faktycznie, jeśli przepisy UE są włączone w wymogi GMP+, oznacza to, że obowiązują wszystkich uczestników GMP+ na całym świecie.

Jedynie wtedy, gdy przepisy krajowe są bardziej restrykcyjne niż wymogi certyfikacji GMP+, uczestnik GMP+ musi oczywiście przestrzegać tych przepisów. We wszystkich innych przypadkach (mniej surowe przepisy krajowe bądź ich brak), uczestnik GMP+ musi przestrzegać wymogów GMP+, niezależnie od tego gdzie znajduje się firma i jakie rynki obsługuje.

Dzięki temu jednakowy poziom zapewnienia bezpieczeństwa pasz może być realizowany we wszystkich krajach, także w tych z mniej surowymi przepisami prawa paszowego. Pomaga to nam gwarantować, że certyfikat GMP+ oznacza to samo poza Europą, co i w obrębie Europy.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie tego biuletynu, prosimy kontaktować się z nami używając formularza contact form.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje