Używanie fałszywego certyfikatu GMP+

09 maja 2018

Ostrzegamy przed Organizacjami Certyfikującymi oraz firmy posługującymi się fałszywym certyfikatem GMP+.

Certyfikat został wystawiony przez:

American Global Standards
USA Office: 1187 Coast Village Road, Suite 495, Montecito, CA 93108 - United States of America

Ta Organizacja Certyfikująca nie ma prawa do wystawiania certyfikatów GMP+.

Masz wątpliwości?
Zawsze sprawdzaj w GMP+ company database czy firma, z którą prowadzisz interesy jest faktycznie certyfikowana GMP+. To pozwala zapobiec ewentualnym szkodom

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje