Cyfrowa przyszłość audytu

czwartek, 29 lutego 2024

Co moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy naprawdę zaangażowali się w cyfryzację naszej wspólnoty?

A digital future for auditing

Technologia zawsze była ogromnym bodźcem dla naszej wspólnoty. Nie tylko pomagała nam łączyć się i współpracować, ale także prowadziła do innowacji i modernizacji w naszym sektorze.

Chociaż czasami przyjmujemy nowe metody pracy we własnym tempie, pamiętam że byłem pod wrażeniem tego, jak szybko nasza wspólnota przyjęła technologię dostępną na wyciągnięcie ręki podczas pandemii. I myślę też o tym, jak o wiele bardziej destrukcyjne byłoby, gdybyśmy tego nie zrobili – w samym tylko audytowaniu, fizyczne audyty nie tylko naraziłyby naszą wspólnotę na ryzyko, ale opóźnienia i praktyczne ograniczenia mogłyby także zagrozić bezpieczeństwu pasz.

Cyfrowe i hybrydowe audyty potwierdziły swoją wartość i pokazały raz jeszcze, że jest mnóstwo możliwości usprawnienia naszej pracy dzięki technologii.

Badamy to dalej. 

Korzyści z audytów cyfrowych

Wiele firm zastanawia się  obecnie nad tym, jak kolejny krok w technologii – rozwiązania takie jak blockchain, uczenie maszynowe lub sztuczna inteligencja – może być zastosowany w ich codziennej pracy. Potencjalne zastosowania w regulacjach i audytowaniu są warte zastanowienia, gdyż mogą znacznie usprawnić zarówno funkcjonowanie firm, jak i sposób przeprowadzania  audytów.

Dzisiejsze audyty są nadal często ręczne i czasochłonne. Oznacza to, że audytorzy mogą przeglądać próbkę dokumentacji firmy i zapisów danych tylko raz w roku. Jednostki Certyfikujące doskonale rozumieją ograniczenia takiego podejścia i należą do firm poszukujących sposobów zautomatyzowania tych procesów, aby zwiększyć wartość dodaną.

Jeśli dokumentacyjna część audytu zostanie zdigitalizowana, wówczas z pomocą AI można będzie sprawdzić nie tylko próbkę, ale całość. I nie tylko raz w roku, lecz w sposób ciągły. Dałoby to firmom wartościowe dane operacyjne, zapewniło większą pewność klientom i uczyniło audyty bardziej wydanymi i skutecznymi – zarówno pod względem jakości, jak i kosztów.

Stosując innowacje

Więc jak to mogłoby wyglądać?

Jedną z przyszłych możliwości jest sytuacja, w której cyfrowy dostawca tworzy system do wykorzystania przez Jednostki Certyfikujące, który spełnia specyfikacje GMP+ i stanowi platformę dla firm i Jednostek Certyfikujących do płynnego i stałego przesyłania i audytowanie niezbędnej dokumentacji. Mogłyby nawet być tak, że dzięki aktualizacji GMP+ Feed Certification scheme samo korzystanie z systemu oznaczałoby spełnianie naszych wymogów i możliwość sprzedaży w łańcuchu.

Taka przyszłość może nie być zbyt odległa. Jest wiele firm i Jednostek Certyfikujących aktywnie poszukujących narzędzi i rozwiązań dla poprawy ich efektywności, ale w odosobnieniu. Jesteśmy zainteresowani dalszym oraz wspólnym badaniem ich wykorzystania.

Podjęcie wyzwania

Podchodzimy do tego tematu ze szczególnej perspektywy. Chcemy zachęcić naszą wspólnotę do włączania nowych technologii, które umożliwiają bezpieczne i zrównoważone pasze oraz do podejmowania wyzwań związanych z nowymi sposobami pracy.

Będziemy musieli eksperymentować. Wiemy, że każde zastosowanie w świecie rzeczywistym wymagałoby testowania i doskonalenia przed szerszym wdrożeniem. Zależy nam na przeprowadzeniu prób z Jednostkami Certyfikującymi i partnerami technologicznymi, aby zobaczyć, co można osiągnąć.

Widzieliśmy jak nasza wspólnota wykorzystuje innowacje cyfrowe, gdy taki był wymóg chwili. Myślę, że zamiast tego mamy okazję do wykonania proaktywnego kroku i wprowadzenia radykalnych zmian w sposobie zapewniania bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w naszej branży. Jeśli jesteście zainteresowani, mam nadzieję na kontakt.

Your comment