Gdy zdarzają się incydenty: zadania i odpowiedzialność w łańcuchu paszowym

czwartek, 31 stycznia 2019

GMP+ International jest efektem marzenia jednego człowieka o zapewnieniu bezpiecznych pasz na całym świecie. Po 25 latach ciężkiej pracy, wielu podróżach po Holandii, a później po całym świecie oraz prawdziwej determinacji, GMP+ stał się wiodącym systemem certyfikacji pasz na świecie. Johan den Hartog to człowiek z wizją. Teraz jest gotów podzielić się całym swoim doświadczeniem. Sprawdzaj tę stronę co miesiąc, gdyż będzie on się tutaj dzielił swoimi doświadczeniami, wiedzą i przemyśleniami.”

Blog 1 - GMP+ International Blog: Contaminations

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

We Wspólnocie GMP+ robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiegać incydentom – i na tym polu mieliśmy w ostatnich 25 latach wiele sukcesów. Ale mimo największych wysiłków, incydenty nadal mogą się zdarzać. Nawet w firmach, które są certyfikowane GMP+ FSA. Co możemy zrobić, aby temu zapobiec. Certyfikat GMP+ FSA podkreśla ukierunkowanie firmy na bezpieczny proces produkcyjny.

Ludzie

Nawet w systemie ustanawiającym jasne standardy, włączającym HACCP i opartym na ISO, jest zawsze element ludzki. Istoty ludzkie mogą popełniać błędy i nie dostrzegać potencjalnych zagrożeń, nawet wtedy, gdy są głęboko zaangażowane w zapewnianie bezpieczeństwa pasz. Po uzyskaniu certyfikacji GMP+ FSA firmy ponoszą same całkowitą odpowiedzialność za produkowanie bezpiecznych pasz, przy dochowaniu standardów GMP+ FSA. Z kolei, zatwierdzone przez GMP+ International Organizacje Certyfikujące są odpowiedzialne za przeprowadzanie okresowych audytów i decydowanie o przedłużeniu certyfikatu.

Zobowiązanie

Zasadniczo GMP+ FSA jest narzędziem do zarządzania ryzykiem. Pozwala firmom produkować pasze w sposób bezpieczny, kupować i sprzedawać w obrębie bezpiecznego nadzorowanego otoczenia (podejście łańcuchowe) i podejmować szybkie działania w razie problemów, aby kontrolować potencjalne szkody. Mówiąc krótko: ryzyka są redukowane, a szkody pod kontrolą – lecz nigdy nie są one w pełni wyeliminowane.

Równie ważne jest to, ze GMP+ FSA stanowi zobowiązanie. Wasze zobowiązanie, mówiąc dokładnie. Obietnicę, że Wasza firma jest w pełni oddana zapewnianiu bezpiecznego i odpowiedzialnego procesu produkcyjnego. Od Was zależy dotrzymanie tej obietnicy. Ale na szczęście nie jesteście sami. Na każdym kroku tej drogi jest GMP+ International z wiedzą, wsparciem i przewodnictwem. A każda, mała lub większa, sytuacja awaryjna z zakresu bezpieczeństwa pasz staje się dla nas wszystkich lekcją, jak tego uniknąć w przyszłości.