Bezpieczeństwo pasz to działanie zespołowe

poniedziałek, 30 września 2019

Poszczególne firmy paszowe otrzymują certyfikaty GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA). Ale bezpieczeństwo pasz nie istnieje dzięki staraniom samych tylko pojedynczych firm; bezpieczeństwo pasz może istnieć jedynie przy działaniu w formie łańcucha.

Blog 10 - Feed safety is a team effort

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

‘Razem’ to jedna z podstawowych wartości GMP+ International. Niekiedy dziwi to nowych przybyszy. Przecież standardy GMP+ FSA skupiają się głównie na procesach wewnętrznych w poszczególnych firmach: gdy organizacja ma właściwe oceny zagrożeń i procedury bezpieczeństwa, otrzymuje certyfikat GMP+ FSA.

Nie wieża z kości słoniowej

Ale bezpieczne pasze nie powstają nigdy w próżni i nie da się stworzyć systemu certyfikacji w wieży z kości słoniowej. Niezbędne jest włączenie specjalistów ze społeczności biznesowej.

Mamy 39 partnerstw ze zrzeszeniami przemysłowymi z sektora paszowego, hodowli inwentarza żywego i przemysłu przetwórczego z całego świata. Pomagają oni GMP+ International w rozwijaniu systemu i promowaniu świadomości odnośnie bezpieczeństwa pasz wśród ich własnych partnerów.

Budowanie zaufania

Nasze partnerstwa obejmują szeroki zakres międzynarodowego sektora paszowego. Jako GMP+ International stale poszukujemy jak najszerszego wsparcia. Partnerzy są niezbędni w budowaniu zaufania, szczególnie na rynkach wschodzących.

Współpraca może polegać na organizowaniu seminariów i warsztatów lub uczestnictwie w jednym z wielu międzynarodowych komitetów GMP+ International. Reprezentują one różne części łańcucha paszowego i mają wpływ na zawartość systemu.

Polski wkład

Skład tych komitetów nadal obrazuje korzenie GMP+ International; większość członków pochodzi z Holandii lub z Niemczech. Ale nadchodzą zmiany. Udział polskich firm w GMP+ FSA wzrósł gwałtownie w ostatnich latach, a niedawno utworzono pierwsze polskie partnerstwo: z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, zarządzającym znakiem jakości dla wołowiny (QMP).

Dla GMP+ International kluczowe jest włączanie wszystkich do systemu. Zatem jest całkiem logiczne, że polski wkład w nasz system  – i wkład innych gospodarek rozwijających się – będzie się zwiększać w nadchodzących latach. Im szersze wsparcie, tym bliżej do naszego celu: Bezpieczeństwa Pasz na Świecie. Możemy go osiągnąć jedynie działając razem.