Nie. Bezpieczeństwo pasz nie powinno być priorytetem

piątek, 28 września 2018

Będę pierwszym, który przyzna, że raczej nie jest to tytuł, jakiego można by się spodziewać nad jednym z moich pierwszych wpisów na blogu. Ale, jak mawiają, nie oceniajmy książki (lub, w naszym przypadku, bloga) po okładce.Przynajmniej ja tak nie postąpiłem, kiedy lata temu kupowałem książkę Franka Yiannasa pod tytułem Food Safety Culture. Creating a Behavior-Based Food Safety Management System (Springer, 2008). Prosta okładka z pewnością nie została zaprojektowana z myślą o triumfach w konkursach designu, a sama książka nigdy nawet nie zbliżyła się do listy bestsellerów New York Timesa. Tym niemniej z miejsca stała się ulubioną lekturą pewnego holenderskiego entuzjasty bezpieczeństwa pasz. A zwłaszcza to, co znalazło się na stronie 14. „Bezpieczeństwo jest wartością a nie priorytetem” pisze Yiannas, „Priorytety się zmieniają, wartości powinny pozostać niezmienne.”

Blog 3 - No – feed safety shouldn’t be a priority

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Nieprzewidziane sytuacje

Czasami musimy przeczytać coś, co od zawsze wiedzieliśmy i czuliśmy, ale czego nigdy sami jasno i elegancko nie ubraliśmy w słowa. Tak właśnie było tym razem. Przez lata głównym i powracającym tematem moich spotkań i dyskusji z producentami pasz było pytanie: „Jak sprawić, aby bezpieczeństwo pasz stało się najważniejszym priorytetem wszystkich firm w łańcuchu paszowym?” Okazało się, że odpowiedzią jest po prostu nieczynienie z niego priorytetu.

Rankiem możemy mieć określone priorytety, które wieczorem kompletnie się zmienią z powodu nieprzewidzianych sytuacji, takich jak gwałtowne zjawiska pogodowe, szybujące w górę ceny produktów czy upadłość zaufanego dostawcy. A często przyczyna zmiany może być wręcz jeszcze bardziej prozaiczna.

Niemożliwe do pominięcia

Nie dotyczy to jednak wartości podstawowych. O ile priorytet definiuje się jako kwestię ważniejszą niż inne, to wartość podstawowa jest kwestią zasad. Coś, co ma fundamentalne znacznie nie może zostać z łatwością zignorowane lub odrzucone w trudniejszych chwilach w firmie czy w ciężkiej sytuacji na rynku. Rola zarządu przedsiębiorstwa jest tutaj kluczowa, a menedżerowie powinni stanowić przykład.

O ile błędy są nie do uniknięcia, to zaszczepienie bezpieczeństwa pasz jako jednej z wartości w Twojej organizacji w olbrzymiej mierze podnosi bezpieczeństwo produkcji. Tego nie osiągnie się poprzez uczynienie z bezpieczeństwa priorytetu. Priorytety to kwestia koniunktury, wartości to Twoje DNA.