Nowy certyfikat i nadzieja na przyszłość

środa, 24 października 2018

GMP+ International jest efektem marzenia jednego człowieka o zapewnieniu bezpiecznych pasz na całym świecie. Po 25 latach ciężkiej pracy, wielu podróżach po Holandii, a później po całym świecie oraz prawdziwej determinacji, GMP+ stał się wiodącym systemem certyfikacji pasz na świecie.Johan den Hartog to człowiek z wizją. Teraz jest gotów podzielić się całym swoim doświadczeniem. Sprawdzaj tę stronę co miesiąc, gdyż będzie on się tutaj dzielił swoimi doświadczeniami, wiedzą i przemyśleniami.”

Blog 4 - A new certificate, and hope for the future

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Jeśli jesteście w sektorze paszowym dość długo, wiecie że nasz biznes miewa wyzwania, którym niełatwo sprostać i sytuacje, którym trudno zaradzić. Z drugiej strony, jest wiele momentów, gdy czuję się naprawdę dumny z tego, co nasz sektor może osiągnąć, gdy działamy razem.

Ostatni z takich momentów miał miejsce we wrześniu, gdy firma C.A.V.V. Zuid-Oost Salland, producent mieszanek paszowych z Haarle, Holandia, została pierwszą na świecie firmą, która otrzymała nasz zupełnie nowy certyfikat GMO-Controlled feed.

Firmy w łańcuchu paszowym są coraz częściej konfrontowane z prośbami klientów o certyfikowane pasze non-GMO.

W GMP+ International to zjawisko szybko zwróciło naszą uwagę. Porozumieliśmy się z niemiecką organizacją VLOG, właścicielem systemu oznakowania żywności non-GMO, jak również z ekspertami GMO z kilku krajów w celu opracowania certyfikatu dla firm paszowych non-GMO. Wynikiem tego jest certyfikat GMP+ GMO-Controlled feed, dodatkowy certyfikat dla firm certyfikowanych GMP+ FRA. Certyfikat ten jest w pełni zgodny z wymogami non-GMO VLOG.

Wystawienie pierwszego certyfikatu to ważny moment dla GMP+ International i dla naszego feed certification scheme. Ale co ważniejsze, mamy nadzieję, że będzie to znów wielki krok dla wspólnoty GMP+ i nasz wspólny wkład do odpowiedzialności pasz na świecie.

Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym stronom, a w szczególności VLOG, za wspólną pracę dla dobra ogółu. Tak – nadal jest wiele wyzwań w naszym sektorze. Ale gdy widzę, co możemy osiągnąć działając razem, jestem optymistą co do naszej zdolności stawienia im czoła w przyszłości.