Znaczenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności

piątek, 7 czerwca 2019

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła dzień 7 czerwca Światowym Dniem Bezpieczeństwa Żywności. Poprzez obchody tego dnia ONZ zamierza ‘promować świadomość i inspirować działania’ dla bezpieczniejszej żywności. Pokrywa się to dokładnie z naszą misją w GMP+ International.

Blog 6 - The importance of World Food Safety Day

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Co roku 600 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu chorób związanych z żywnością, co skłoniło ONZ do uznania niebezpiecznej żywności za jedno z ‘globalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla ekonomii’. Jeśli nie mamy bezpiecznej żywności, nie możemy mieć także bezpieczeństwa żywnościowego  – chociaż Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zdefiniowała dostęp do żywności jako jedno z ‘podstawowych praw człowieka’. Aby więc wypełnić obowiązek świata wobec każdego człowieka musimy zagwarantować, że cała żywność będzie bezpieczna.

Bezpieczne pasze


Dla żywności pochodzenia zwierzęcego, zaczyna się to od produkcji bezpiecznych pasz dla zwierząt. W 2008 roku ujawniono skażenie wieprzowiny dioksynami w Chile i w Irlandii, co spowodowało wycofywanie produktów na skalę międzynarodową i zakazy importu. W 2013 wiele krajów regionu bałkańskiego musiało zmierzyć się ze skażeniem aflatoksyną w mleku.

Sektor pasz i żywności to międzynarodowy rynek niepodobny do wszystkich innych. Materiały paszowe mogą być produkowane w Brazylii, transportowane do Tajlandii, użyte tam do produkcji mieszanek paszowych, a następnie zjedzone przez kurczaki lub bydło. Produkt – mięso, jaja i produkty mleczarskie – mogą być konsumowane przez ludzi w Japonii, Południowej Korei lub Wielkiej Brytanii. Zatem, moim zdaniem, niezwykle ważne jest podkreślanie znaczenia bezpiecznej żywności tak samo w kontekście międzynarodowym. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności to właśnie robi.

Więcej działań

Proklamacja ONZ potwierdza, że świadomość odnośnie bezpieczeństwa żywności i pasz na całym świecie ma tendencję wzrostową. Ale co ważniejsze, wierzę, że doprowadzi ona również do bardziej intensywnych działań ze strony rządów, w postaci przepisów prawa i regulacji, jak również do rosnącego uznawania przez przemysł spożywczy i handel detaliczny faktu, że nie możemy mieć bezpiecznej żywności, jeśli przedtem nie będzie bezpiecznych pasz.Życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Bezpiecznej Żywności!