Rosnące znaczenie certyfikacji non-GMO

czwartek, 27 czerwca 2019

Na całym świecie popyt na pasze i żywność non-GMO rośnie w szybkim tempie. Feed Navigator podał ostatnio, że Niemcy odnotowały 41 procentowy wzrost sprzedaży żywności non-GMO w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2017. Kolejny dwucyfrowy wzrost jest spodziewany w 2019 roku.

Blog 7 - The growing importance of non-GMO certification

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Rynek żywności non-GMO w Niemczech jest obecnie prawie tak duży jak rynek żywności organicznej, zgodnie z danymi VLOG (Niemieckie Stowarzyszenie Żywności be Modyfikacji Genetycznych).

Nowy zakres

Obserwujemy podobne tendencje rozwojowe także gdzie indziej. Według American Non-GMO Project, sprzedaż produktów potwierdzonych ich pieczęcią wzrosła o ponad 500 procent w latach 2013 do 2016. Wśród tych produktów najbardziej popularne to żywność pochodzenia zwierzęcego, takiej jak mleko i nabiał.

Z uwagi na rosnący popyt rynku na żywność i pasze non-GMO, GMP+ International wprowadziła w ubiegłym roku nowy standard ‘GMO-free’ (GMP+ MI105 GMO Controlled). Opracowaliśmy ten standard na prośbę firm certyfikowanych GMP+ FSA, które chciały połączyć certyfikację feed safety i non-GMO. Naszym celem było dostarczenie rozwiązania typu ‘jeden punkt – wiele certyfikacji”.

Równoważność

Ten nowy standard, będący częścią GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA), został stworzony we współpracy z ekspertami z Holandii, Niemiec i Polski. Zarówno VLOG, jak i GMP+ International uznają wzajemnie swoje standardy non-GMO jako obowiązujące i równoważne.

Trendy rozwoju

Jak oczekiwano, GMP+ GMO Controlled okazał się popularny wśród firm certyfikowanych GMP+ FSA.
Obecnie mamy ponad 116 certyfikowanych lokalizacji w siedmiu krajach: Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Holandii, Polsce, Serbii i Ukrainie.

Chociaż spodziewamy się dalszego wzrostu we Francji, na Węgrzech i w Danii, otrzymujemy sygnały również z innych regionów.