Integralność, najważniejszy element łańcucha paszowego

piątek, 26 lipca 2019

Gdy mówimy o bezpieczeństwie pasz, istnieje pokusa skupiania się jedynie na stosowaniu prawidłowych standardów i procedur. A chociaż jest to faktycznie niezwykle ważne przy zapewnianiu bezpieczeństwa pasz, wartości takie jak uczciwość, integralność i rzetelność mogą być równie istotne.

Blog 8 - Integrity, the feed chain’s most crucial ingredient

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Standardy i integralność są w sposób oczywisty powiązane, ale są to jednak zupełnie różne rzeczy. Standardy zapewniają jasne zasady, podczas gdy integralność jest wartością. Te pierwsze są ‘twarde’, ta druga ‘miękka’. Standard jest mierzalny, podczas gdy integralność nie jest. Jako system bezpieczeństwa pasz wystawiamy certyfikaty jedynie na podstawie naszych standardów GMP+ FSA. Ponadto promujemy integralność, lecz z braku obiektywnych mierników, nie jest to dziedzina, w której można wystawiać firmom oceny.

Integralność jest częścią tego, co nazywamy ‘Feed Safety Culture (Kultura Bezpieczeństwa Pasz)’. Chodzi tu o właściwe nastawienie: nie możemy targować się o bezpieczeństwo pasz, powinno ono być w DNA właścicieli biznesu i ich pracowników.

Etyczny

Jednak chociaż nie możemy zmusić biznesów lub ludzi do stania się etycznymi – albo się takim jest, albo nie – jako wspólnota bezpieczeństwa pasz możemy podejmować działania dla wzmacniania integralności w ramach łańcucha. A dzięki temu utrudniać złym aktorom odnoszenie sukcesów.

Dla przykładu, rzetelne analizy laboratoryjne są kluczowe dla wiarygodnego łańcucha bezpieczeństwa pasz. Nieprawidłowe wyniki analizy podważają zaufanie i wiarę społeczeństwa w siłę całego łańcucha, jak również zagrażają samemu bezpieczeństwu. Faktycznie kilka incydentów związanych z nieprawidłowymi wynikami analiz wydarzyło się w ostatnich latach, co doprowadziło do nieporozumień i napięć pomiędzy firmami z łańcucha paszowego.

Sukces

Właśnie dlatego w ubiegłym roku GMP+ International wprowadziła GMP+ Registered Laboratories program (GMP+ B11), dostarczający laboratoriom zestaw kryteriów efektywności, które muszą spełnić, aby nadal mogły przeprowadzać analizy pewnych krytycznych skażeń dla GMP+ FSA. Dutch Food Safety Authority (NVWA) wyraziło swoje uznanie dla tego programu. I owszem, spotkaliśmy się również z pewnym sceptycyzmem: czy naprawdę może to być przeprowadzone na skalę światową? Jednak rok później, z 74 Laboratoriami Rejestrowanymi w 23 krajach i wieloma kolejnymi w trakcie procesu aplikacji, możemy stwierdzić, że taka jest potrzeba całego rynku światowego.

W miarę jak rośnie liczba Laboratoriów Rejestrowanych GMP+, zwiększa się zaufanie i wiarygodność w ramach łańcucha paszowego. Integralność może nie być mierzalna liczbowo. Ale wspólnie możemy z pewnością ją zwiększać!

Prosimy podzielić się z nami Waszą opinią, dajcie nam znać, co o tym myślicie.