Zakotwiczenie integralności GMP+ FSA

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Wszystkie audyty firm dla GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) są przeprowadzane przez niezależne Organizacje Certyfikujące (CBs), które są zatwierdzone przez GMP+ International. Mając 33 Organizacje Certyfikujące i około 272 Audytorów GMP+ na całym świecie zapewniamy integralność naszego systemu. Jednakże certyfikacja przez strony trzecie stanowi również wyzwanie.

Blog 9 - Anchoring the integrity of GMP+ FSA

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Gdy powstała GMP+ International w 1992 roku (pod nazwą Good Manufacturing Practices lub GMP), audyty przeprowadzaliśmy sami. W tamtym czasie nie podlegało to dyskusji. GMP+ było start-upem z jedynie paroma tuzinami firm certyfikowanych i było stworzone wyłącznie dla holenderskiego rynku paszowego.

To zaczęło się zmieniać, gdy zmienił się nasz odbiorca docelowy. Już w 1998 certyfikację otrzymały pierwsze niemieckie firmy paszowe. Najważniejsze było rozszerzenie zakresu certyfikacji i objęcie nią całego łańcucha dostaw pasz, w tym transportu i przechowywania & przeładunków od roku 2000, kiedy to nastąpiło przekształcenie w GMP+ FSA. Z uwagi na pozyskiwanie materiałów paszowych z całego świata, rosło zainteresowanie naszą certyfikacją. Razem z ekspansją międzynarodową przyszła świadomość, że sami nie będziemy już w stanie nadal przeprowadzać audytów z naszym (wtedy) niewielkim zespołem, znajdującym się w Holandii. 

Podział uprawnień

Chodziło również o kwestie administrowania i integralności. Preferowano rozdzielenie uprawnień, gdyż w praktyce bycie równocześnie “prawodawcą” i zarządzającym było skomplikowane. Mieliśmy silne przekonanie, że jako ciało ustanawiające standardy działamy niezależnie od procesu audytowania.

W 1999 pierwsze audyty przez firmy zewnętrzne zostały przeprowadzone w Niemczech. Cztery lata później, w 2003, przeszliśmy całkowicie na certyfikację przez strony trzecie. Dzięki swej niezależności i rozległej sieci o zasięgu światowym, Organizacje Certyfikujące oferują wiedzę, doświadczenie i  skuteczność niezbędne dla realizowania ich kluczowych zadań. Zatwierdzenie 3 nowych Organizacji Certyfikujących w 2019 roku (z Indii, Polski i Danii) jest wyraźnym sygnałem, że świadomość i zainteresowanie bezpieczeństwem pasz i GMP+ FSA nadal rośnie.

Integralność certyfikacji

Od początku certyfikacji realizowanej przez strony trzecie wdrażamy program zabezpieczający integralność całego procesu. Ponieważ przeprowadzanie naszych audytów przez strony trzecie oznacza również dla nas dodatkową odpowiedzialność.

Zaczyna się ona od ustalenia jasnych reguł certyfikacji, w tym minimalnego czasu i częstotliwości audytów, klasyfikacji niezgodności itd. Kwalifikacje audytorów i sprawdzanie audytów za pomocą regularnych kontroli stanowią również jej istotną część. Ponadto audytujemy proces certyfikacji, jak również audytorów. Oznacza to audyty nadzorcze, audyty równoległe w firmach i organizowanie corocznych  audytów w siedzibach Organizacji Certyfikujących.

Jak każdy system certyfikacji, GMP+ FSA odnosi sukces lub przegrywa dzięki swej niezależności i integralności.  Organizacje Certyfikujące zapewniają zachowanie tych zasad w sposób, w jaki GMP+ International sama nigdy nie byłaby w stanie. Ich zdolności, wiedza i pasja mają zasadnicze znaczenie w dążeniu do naszego celu – Bezpieczeństwa Pasz na Całym Świecie.