Nasza historia dla naszej przyszłej pracy

czwartek, 28 marca 2024

Nasze przeprojektowane: wizja, misja i wartości pomogą nam w budowie naszego sukcesu w zmienionym świecie.

Blog March: Our story for our future work

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Świat się zmienił.

W latach 90. największym wyzwaniem dla branży paszowej było bezpieczeństwo. Od tego czasu, zbudowaliśmy globalną wspólnotę, która każdego dnia bierze odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu, co wydawało się prawie nie do uwierzenia trzydzieści lat temu.

Będziemy utrzymywać czujność w kwestii bezpieczeństwa pasz, lecz pojawiły się nowe wyzwania. Nasza Wspólnota poprosiła nas o odegranie naszej roli w największym wyzwaniu stojącym dziś przed naszą branżą: zrównoważonym rozwoju. Robiąc to, chcemy zachować otwartość, jednoznaczność i przejrzystość, tak aby wszyscy wiedzieli, czego od nas oczekiwać.  

Z duma stwierdzam, że planujemy wynieść zrównoważony rozwój pasz na ten sam poziom co bezpieczeństwo pasz – budując na naszym doświadczeniu i ulepszając standardy, zasoby i wsparcie dostępne w ramach naszej oferty Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA). Naszą ambicją jest odgrywanie istotnej roli w naszej Wspólnocie GMP+, ciągłe doskonalenie i wykazywanie przywództwa.

Gdy wyruszyliśmy w tę podróż, nasz zespół pracował wspólnie z interesariuszami i ekspertami nad opracowaniem przewodnich zasad, którymi nasza organizacja będzie kierować się w tym nowym rozdziale. Te, na nowo opracowane, wartości, misja i wizja będą kształtować nasze wysiłki w celu zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych pasz na całym świecie.

Nasza wizja

“Pasza powinna być bezpieczna dla zwierząt, ludzi i naszej planety”

To jest nasz cel i można zauważyć, że wykraczamy już poza samo bezpieczeństwo i włączamy w nasz cel również zrównoważony rozwój. Niestety, sektor paszowy ma duży ślad – co oznacza, że mamy możliwości, aby coś z tym zrobić.

Nasza misja

“ Umożliwiamy każdej firmie w łańcuchu wzięcie odpowiedzialności za bezpieczne i zrównoważone pasze.”

To wyjątkowa rola, jaką możemy odegrać, nasz wkład w to wyzwanie. Ważne jest również, w jaki sposób to zrobimy: naszym podstawowym narzędziem jest stosowanie standardów, a nasz globalnie akceptowany system został opracowany wspólnie z branżą i oparty na solidnych prawnych, naukowych i praktycznych fundamentach.

Nasza propozycja polega na umożliwieniu firmom, dzięki naszemu systemowi, zaangażowania się w bezpieczne i zrównoważone pasze, zabezpieczając ciągłość biznesu. Skupiamy się na praktyczności, dzieleniu się informacjami i opracowywaniu usług pozwalających firmom na odgrywanie ich roli.

Nasze wartości

Misja i wizja mówią Ci dokąd zmierzasz i jak tam dotrzesz, a wartości kształtują zachowania i działania po drodze. Są oparciem dla naszej pracy.

Przywództwo: dla mnie i GMP+ przywództwo nie polega na wydawaniu instrukcji lub dyrektyw, bądź na czekaniu aż nastąpi zmiana, lecz na przejmowaniu dowodzenia, inicjowaniu zmiany i włączaniu ludzi. Oznacza to uczenie się od innych, eksperymentowanie, inspirowanie i stawianie wyzwań naszej wspólnocie. Może to oznaczać, że popełnimy błąd, ale wyciągniemy naukę z tego co robimy.

Razem: chcemy poznawać i słuchać naszej wspólnoty. Włączamy naszych interesariuszy poprzez pracę komitetów, zespołów zadaniowych i konsultacje oraz aktywnie omawiamy ze wspólnotą tematy w bardziej zorganizowany i włączający sposób. Naprawdę chcę wiedzieć, co nurtuje naszą branżę, abyśmy byli poinformowani o tym, co się dzieje.

Praktyczne: wprowadzamy zmiany krok po kroku, włączając ludzi w ten proces i ustalająć, co działa w realnym świecie. Ale dla mnie, zamiast niekończących się dyskusji i przemyśleń, bycie praktycznym oznacza uczenie się poprzez działanie, W naszej pracy będę zawsze zadawać sobie pytanie ‘czy to zadziała w praktyce?’ – to właśnie w ostatecznym rozrachunku decyduje o sukcesie.

Wartościowe: Myślimy o tym, jak możemy tworzyć wartość dodaną dla naszych firm, Jednostek Certyfikujących i szeroko rozumianej wspólnoty. Skupiamy się na obszarach, gdzie nasza praca może spowodować największą różnicę dla naszej wspólnoty w dążeniu do bezpiecznych i zrównoważonych pasz. Oznacza to również ciągłe doskonalenie i bycie na bieżąco z najnowszymi zmianami w branży.

Logiczny kolejny krok

Pod wieloma względami te nowe przewodnie zasady nie są radykalne lub znacznie oddalone od naszej obecnej pracy. Lecz są one podstawowe i widoczne dla wszystkich. Oparte na naszych mocnych stronach, stanowią naturalną ewolucję naszej pracy, gdy staramy się wspierać naszą branżę w stawianiu czoła nowym wyzwaniom.

Będziemy utrzymywać naszą czujność w kwestii bezpieczeństwa pasz, równocześnie rozwijając dalej nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Będziemy łączyć interesariuszy z całej branży i pomagać naszej wspólnocie w podejmowaniu proaktywnych kroków. Nasza globalna wspólnota firm myślących przyszłościowo i ambitnych pokazała już, że traktuje poważnie swoją odpowiedzialność. To ona inspiruje nas do pójścia jeszcze dalej, sięgnięcia wyżej i zrobienia kolejnego kroku.

Razem możemy sprawić, że bezpieczne i zrównoważone pasze na całym świecie staną się rzeczywistością.

Your comment