Dlaczego zrównoważona pasza?

wtorek, 30 stycznia 2024

Nasze coraz większe zaangażowanie w kwestię zrównoważonego rozwoju ma wiele wspólnego z naszymi początkami w zakresie bezpieczeństwa pasz.

Why sustainable feed?

Nasza wspólnota przyznaje, że zrównoważony rozwój stanowi wyzwanie dla naszego pokolenia. Nic więc dziwnego, że poproszono nas o wypełnienie naszej roli.

Przemysł potrzebuje naszego wsparcia, ponieważ dobrze znamy ten sektor. Znamy stojące przed nim wyzwania, wyjątkową dynamikę i potencjał. Jako niezależna organizacja, możemy także pomóc przy łączeniu inicjatyw i wysiłków w praktyczny i znaczący sposób, odzwierciedlając zróżnicowaną i międzynarodową wspólnotę, jaką stanowimy.

To właśnie robimy od lat.

Paralele historyczne

Trzydzieści lat temu pomysł standardu bezpieczeństwa, który nie tylko obejmowałby cały łańcuch paszowy, ale także był akceptowany na całym świecie, był niemal nie do uwierzenia. Lecz, jak w przypadku każdej innowacji, pierwsi użytkownicy byli liderami i umożliwili modernizację całego sektora.

Jednak w latach 90. niektóre firmy uważały, że bezpieczeństwo pasz nie wymaga skoordynowanej reakcji. Niektórzy mówili, że powinno to być w gestii poszczególnych firm lub sił rynkowych, bądź przepisów prawa. Inni uważali, że to nie jest duży problem i nie jest wart pieniędzy ani wysiłków.

Dyskusje, jakie dziś słyszymy na temat zrównoważonego rozwoju pasz dla zwierząt są zdumiewająco znajome.

Dlaczego więc powinniśmy przyjąć podobne podejście do zrównoważonych pasz, jak przyjęliśmy w odniesieniu do bezpiecznych pasz?

Rynek międzynarodowy

Po pierwsze, dlatego że pasze dla zwierząt nie widzą granic.

Umożliwienie wiarygodnej spójności wyników w zakresie bezpieczeństwa pasz było niezbędne w skali międzynarodowej, aby odzwierciedlić rzeczywistość tej branży. Obserwujemy wchodzenie w życie najwcześniejszych wersji krajowych i regionalnych przepisów prawa dotyczących zrównoważonego rozwoju. Lecz chociaż lokalne prawodawstwo nadrabia zaległości – rynek pasz dla zwierząt ma wciąż rynkiem globalnym.

Tak jak bezpieczeństwo musiało mieć charakter międzynarodowy, tak samo musi go mieć zrównoważony rozwój. Jeśli jako branża zdefiniujemy wyniki i opracujemy ramy i narzędzia dla firm, aby mogły osiągać te wyniki, pomoże to całemu sektorowi działać na równych warunkach i dać bardziej wiarygodne, spójne i porównywalne skutki.

Łącząc siły

Po drugie, ponieważ cząstkowe wysiłki nie działają.

Wiele firm paszowych miało procedury bezpieczeństwa, ale nie były one spójne w całym łańcuchu. Oznacza to, że reputacja całego naszego sektora zależała od najsłabszego ogniwa w łańcuchu.

Podobnie dzisiaj, wiele firm podejmuje własne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Poziom i zakres innowacji są naprawdę imponujące, a wiele firm, co zrozumiałe, wykorzystuje swoje inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju, aby wyróżnić się na konkurencyjnym rynku. Jednak dopóki nie połączymy tych wysiłków, ich wpływ będzie zawsze pomijany i łatwy do odrzucenia.

Przed zakrętem

I po trzecie, ponieważ sama zgodność nie wystarczy.

Trzydzieści lat temu, branża zdecydowała się na przejęcie kontroli nad naszą odpowiedzią na ówczesne skandale związane ze skażeniem pasz.  Dzięki temu kolejne standardy były bardziej dostosowane i praktyczne, a ostatecznie branża słusznie zyskała uznanie za odwrócenie sytuacji.

połączyć innowacje i inicjatywy naszej wspólnoty, aby sprostać temu wyzwaniu. Pragniemy zebrać liderów  naszej branży i wspólnie pracować nad wyraźnym zmniejszeniem śladu węglowego naszego łańcucha dostaw i spodziewamy się, że w przyszłości będziemy gospodarzem wielu innych dyskusji o innych inicjatywach zrównoważonego rozwoju, takich jak obieg zamknięty czy wykorzystywanie

Podobne dyskusje doprowadziły już do powstania praktycznych standardów, które możesz stosować dzisiaj w swojej firmie. Czy chodzi o nasze istniejące standardy dotyczące pozyskiwania soi odpowiedzialnej społecznie, paszy non-GMO, czy naszego pilotażowego  standardu dla Śladu węglowego, nasze standardy są po to, aby pomóc Wam zrobić kolejny krok.

Wyzwanie dotyczące zrównoważonego rozwoju nie jest abstrakcyjne czy dalekie, jest tutaj i teraz. Mamy szansę stawić czoła temu wyzwaniu i nie mogę się doczekać, aby przekazać więcej na temat tego, w jaki sposób GMP+ International będzie wspierać bezpieczne i zrównoważone pasze w nadchodzących latach.

These examples are placeholders. You might have a better idea of what future sustainability topics you would like to facilitate discussions on.

Your comment