Procedura gatekeeper’a dla nieprzetworzonych produktów rolnych

piątek, 20 stycznia 2017

Biuletyn niniejszy ma na celu wyjaśnienie i przedstawienie ogólnych informacji dotyczących zakupów nieprzetworzonych produktów rolnych takich jak zboża, nasiona oleiste oraz strączkowe z przeznaczeniem na pasze GMP+.

Zakup nieprzetworzonych produktów rolnych

Dla zakupu nieprzetworzonych produktów rolnych dostępne są dwie procedury:

  • Procedura w GMP+ BA10, Załącznik 4 zawiera szczegółowe wymogi dla sytuacji, gdy produkty są nabywane bezpośrednio od plantatora /rolnika;
  • Procedura w GMP+ BA10, Załącznik 5 zawiera szczegółowe wymogi dla zakupu produktów od, na przykład, nie certyfikowanego podmiotu skupującego lub innej nie certyfikowanej firmy w łańcuchu dostaw.

Uwagi:

  • Obie procedury są obowiązkowe jedynie dla firm paszowych certyfikowanych GMP+ w razie zakupu nieprzetworzonych produktów rolnych, takich jak zboża, nasiona oleiste lub strączkowe, w celu użycia jako pasze lub w paszach.
    Uwaga: firmy wytwarzające produkty spożywcze nie mają obowiązku stosowania tych procedur. Nawet wtedy, gdy firmy te mają certyfikat GMP+ dla produkcji produktów ubocznych do użycia jako pasze lub w paszach. Przykłady: olejarnie, młyny, browary.
  • Procedura w Załączniku 4 zawiera wymogi dla zakupów bezpośrednio od rolnika/plantatora. Patrz również nasz biuletyn z 4 stycznia 2017 odnośnie Cultivation schemes oraz GMP+ FC schemes.
  • Procedura w Załączniku 5 zawiera wymogi dla zakupów od dostawcy nie certyfikowanego (np. od podmiotu skupującego). Prosimy pamiętać, że procedura ta nie obowiązuje w przypadku zakupu od skupującego certyfikowanego GMP+. Należy również zdawać sobie sprawę, że procedura ta nie może być stosowana przy zakupie zbóż, nasion oleistych i strączkowych z niektórych krajów.

Poniższy rysunek przedstawia kilka przykładów wyjaśniających działanie procedury w łańcuchu dostaw nasion oleistych i zbóż. Są to jedynie przykłady!  Zestawienie pokazuje kiedy stosowanie Załączników 4 oraz 5 z GMP+ BA10 jest obowiązkowe a kiedy zalecane.