Zobacz jakich dokonano zmian, aby łatwiej i szybciej wypełniać obowiązek zgłaszania EWS

piątek, 24 lutego 2017

W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja GMP+ BA5 Minimalne wymogi EWS. Zmiany opracowano we współpracy z właściwymi podkomitetami oraz z International Expert Committee.

Na zmiany składają się:

  • 3 istotne zmiany
  • 5 wyjaśnień istniejących wymogów


Po co EWS?

System wczesnego ostrzegania Early Warning System (EWS) to proces polegający na zgłaszaniu nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa pasz na wczesnym etapie, co pozwala na szybką reakcję i powiadomienie o (nowym) zagrożeniu łańcucha produkcji paszowej. Celem jest zapobieganie lub ograniczanie skutków szkodliwych dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Więcej na temat EWS & GMP+ Feed Certification scheme.

 

Trzy istotne zmiany to:

  • Ostrzejszy obowiązek zgłaszania EWS
  • Zgłaszanie w ciągu 12 godzin
  • Niepewność pomiaru

 

Pięć wyjaśnień to:

  • Nowe drzewo decyzyjne
  • Uproszczony formularz zgłoszenia
  • Określenie i objaśnienie ról i zadań EWS
  • Poufność informacji
  • Układ oraz zmiany redakcyjne

 

Podsumowanie:

System wczesnego ostrzegania Early Warning System (EWS) stanowi ważne zabezpieczenie w ramach modułu GMP+ Feed Safety Assurance pozwalające ograniczać skalę i wagę (potencjalnego) problemu na jego wczesnym etapie.

Przedstawione wyżej 3 zmiany oraz 5 wyjaśnień mają pomagać szybciej i łatwiej  wypełniać obowiązek zgłaszania, a przez to ograniczać i zapobiegać skutkom incydentów szkodliwym dla ludzi, zwierząt i środowiska.

 

Pytania

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tych zmian, prosimy kontaktować się z GMP+ International (Contact form).