Zmiany w dokumentach GMP+ B4, BA4, BA5, BA6 oraz BA10

piątek, 24 lutego 2017

W ostatnich latach, przy udziale uczestników, zgłoszono różne zmiany odpowiednim podkomitetom oraz International Expert Committee. W tym temacie uwzględniono również dążenie sektora do zredukowania ilości zmian do minimum. Zmiany, które zostały faktycznie wdrożone, są konieczne dla wzmocnienia bezpieczeństwa pasz i lepszego spełniania wymogów GMP+ Feed Certification scheme w codziennej praktyce uczestnika, bądź też są wynikiem zmian w przepisach prawa paszowego.

Co zostało zmienione?

Dokument

Treść zmiany

GMP+ B4

Transport

Paragraf 7.2.1

 

Od 1-10-2016 tak zwana ‘pozytywna deklaracja’ obowiązuje dla usług. Rozumie się przez to fizyczny transport oraz przechowywanie i przeładunki.

Wymóg ten został już opublikowany w GMP+ BA6 Minimalne wymogi dla oznakowania i dostawy. GMP+ B4 został odpowiednio dostosowany.

 

GMP+ BA4

Minimalne wymogi dla kontroli i analiz

Paragraf 2.2

 

-        Dokument został uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 2015/1905.

-        Podkreślono wymagania przepisów prawa dotyczące firm handlowych.

-        Kupujący musi być poinformowany czy dostawca przeprowadził analizę reprezentatywną, czy też nie. Kupujący będzie okresowo informowany o wynikach.

-        Przy oznakowaniu materiałów paszowych podlegających monitoringowi dioksyn należy używać, w miarę możliwości,  nazw podanych w Rozporządzeniu (UE) 68/2013.

 

GMP+ BA5

Minimalne wymogi EWS

 

Patrz osobny biuletyn poświęcony tej kwestii.

GMP+ BA6

Minimalne wymogi dla Oznakowania i Dostawy

Paragraf 2.3

 

Usunięto dodatkowe wymogi oznakowania dla olejów

i tłuszczów.

 

GMP+ BA10

Minimalne wymogi dla zakupów

Załącznik 4

 

Procedura gatekeeper’a dla zakupu nieprzetworzonych produktów rolnych od rolnika obowiązuje od teraz także przy zakupach siana i słomy od rolnika, który prowadzi również skup.  

Załącznik 8

 

Zmiany w Załączniku 4 spowodowały, że Załącznik 8 Procedura gatekeeper’a dla zakupów słomy jest niepotrzebny, w związku z czym zostanie on usunięty.

Załącznik 9

 

·       Procedura gatekeepe’a dla transportu siana i słomy:

-        Lista krajów A nie ma już zastosowania

-        Kontrola powierzchni ładunkowej może być przeprowadzona w miejscu załadunku.

 

·       Dodano procedurę gatekeeper’a dla transportu jednostkami transportu śródlądowego poza krajami A.  

 

Poprawione wersje dokumentów są dostępne na naszym portalu, tutaj.

Jeśli interesuje Was jak wprowadza się zmiany, możecie znaleźć opis całej procedury w dokumencie  Procedure for Development of the GMP+ FC scheme.

W razie jakichś pytań odnośnie przedstawionych powyżej zmian prosimy kontaktować się z naszym Helpdeskiem używając formularza kontaktowego contact form.