Przemysł wydobywczy

poniedziałek, 13 marca 2017

Niektóre surowce do produkcji materiałów paszowych i dodatków do pasz pochodzą z przemysłu wydobywczego. Produkty wydobywane w kopalniach nie są materiałami paszowymi lecz surowcami. Ponieważ kopalnia nie produkuje pasz, nie jest wymagane GMP+. Firma przetwarzająca kupująca surowce z kopalni powinna stosować podejście HACCP, aby zapewnić, że surowce są bezpieczne. W przypadku gdy kopalnia zajmuje się również przetwarzaniem, jedynie jej działalność dotycząca wytwarzania materiałów paszowych powinna być objęta feed safety management system.

Skały z kopalni są surowcami tylko wtedy, gdy są rozdrabniane nie więcej niż jeden raz i nie są suszone. Jeśli skały są przetwarzane, należy uważać je za materiały paszowe, a firma odpowiedzialna za ich przetwarzanie powinna być certyfikowana GMP+.

Zdarza się, że w jednym zakładzie skały są wydobywane i część z nich jest przetwarzana na materiały paszowe (produkcja materiałów paszowych), a część jest sprzedawana na inne cele. Zakład taki powinien być certyfikowany GMP+ w zakresie produkcji materiałów paszowych, którą prowadzi. Surowce mogą być sprzedawane poza zakresem GMP+.