Przemysł wydobywczy

poniedziałek, 27 marca 2017

Do produkcji materiałów paszowych lub dodatków do pasz używa się czasami surowców pochodzących z kopalni. Produkty wydobywane w kopalniach nie są jeszcze uważane za materiał paszowy, lecz za surowiec, który firma GMP+ przetwarza na materiał paszowy. Jako że kopalnia nie wytwarza pasz, certyfikacja GMP+ nie jest wymagana.

Firma przetwarzająca certyfikowana GMP+ kupująca surowce z kopalni powinna przeprowadzić analizę HACCP, aby upewnić się, że surowce są bezpieczne. W przypadku, gdy kopalnia przetwarza również surowiec na materiał paszowy, jej działalność w zakresie produkcji materiału paszowego powinna być objęta feed safety management system.

Skały z kopalni są surowcami jedynie wtedy, gdy nie są rozdrabniane więcej niż jeden raz oraz nie są suszone. Gdy tylko skały są przetwarzane, będą uważane za materiał paszowy, a firma odpowiedzialna za ich przetwarzanie powinna zostać certyfikowana GMP+.

Istnieje możliwość, że w jednym zakładzie skały są wydobywane i część z nich jest przetwarzana na materiały paszowe (produkcja materiałów paszowych), a część sprzedawana na inne cele. Zakład taki powinien zostać certyfikowany GMP+ dla procesu produkcji materiałów paszowych, którą prowadzi.

Ta część wydobywanych produktów, która nie jest przetwarzana, może być sprzedawana jako surowce, poza zakresem GMP+.

 

Dane FSP mogą być pomocne w przeprowadzaniu analizy zagrożeń

GMP+ International posiada specjalna bazę danych z informacjami: FSP (Feed Support Products). Jej interaktywny charakter oraz zawarte w niej informacje pozwalają nam oferować ogromne źródło danych, które można wykorzystywać przy określaniu zagrożeń dla kupowanych materiałów paszowych, jak również przy opracowywaniu własnego systemu HACCP. Baza danych FSP może Wam dostarczyć informacji o: procesie produkcyjnym, możliwych zagrożeniach, faktach dotyczących zagrożeń, limitach oraz danych z monitoringu. Kliknij tutaj, aby wejść do bazy danych FSP i wyszukaj węglan wapnia.

Chciałbyś poznać inne korzyści oferowane przez bazę danych FSP? Jeśli tak, prosimy czytać