Aflatoksyny B1: Zmiana profilu Rosji

czwartek, 13 kwietnia 2017

W wyniku oceny dostępnych wyników analiz aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International skorygowała, wspólnie z zarządzającymi innymi akceptowanymi systemami, profile ryzyka dla aflatoksyny B1. Dla Rosji dokonano zmiany profilu ryzyka ze ‘wysokie’ na ‘Średnie’. Oznacza to, że kukurydza z Rosji może być badana z mniejszą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 wyznaczyć pożywki. Zmiany w procedurze wchodzą w życie z dniem 17 kwietnia 2017.

Co można zrobić?

Dla umożliwienia zmiany klasyfikacji kraju bardzo ważne jest przekazywanie przez jak największą liczbę uczestników GMP+ wyników analiz do uaktualnionej bazy danych GMP+ Monitoring database oraz udostępnianie ich innym uczestnikom GMP+.

Przy wprowadzaniu danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo, a stwierdzone poziomy aflatoksyny zostały podane w odpowiednich jednostkach (mg/kg).

Analizowanie wyników monitoringu jest dla GMP+ International źródłem inspiracji dla wskazywania potencjalnych zagrożeń w ramach komunikacji z uczestnikami oraz dla opracowywania produktów FSP, które pomagają zarówno pojedynczym firmom, jak i całemu przemysłowi paszowemu lepiej przygotować się na codzienne wyzwania związane z zapewnieniem dostaw bezpiecznych pasz dla bezpieczeństwa żywności.