Owady i produkty z owadów

poniedziałek, 13 marca 2017

W Europie dopuszcza się wykorzystywanie owadów i produktów z owadów w paszach. Firmy produkujące te owady i produkty z owadów są producentami materiałów paszowych. Muszą zapewniać bezpieczeństwo swoich produktów i wykazać to poprzez certyfikat GMP+.

Karma, którą kupują aby żywić owady, nie musi być certyfikowana GMP+, stosuje się tutaj wymogi HACCP. Także owady matki wykorzystywane przy rozmnażaniu owadów nie muszą być certyfikowane. Owady matki nie są przeznaczone do użycia w paszach, jedynie do prowadzenia hodowli.

W schemacie poniżej przedstawiono przykład zakupu.

 

Dane FSP mogą być pomocne w przeprowadzaniu analizy zagrożeń.

GMP+ International posiada specjalną bazę danych z informacjami: FSP (Feed Support Products). Jej interaktywny charakter oraz zawarte w niej informacje pozwalają oferować ogromne źródło danych, które można wykorzystywać przy określaniu zagrożeń dla kupowanych materiałów paszowych, jak również przy opracowywaniu własnego systemu HACCP. Baza danych FSP może Wam dostarczyć informacji o: procesie produkcyjnym, możliwych zagrożeniach, faktach dotyczących zagrożeń, limitach oraz danych z monitoringu. Kliknij tutaj, aby wejść do bazy danych FSP i wyszukaj surowiec, który kupujesz lub „owady”, które produkujesz, aby znaleźć zatwierdzone produkty z owadów.

Chciałbyś poznać inne korzyści oferowane przez bazę danych FSP? Jeśli tak, prosimy czytać