Produkowanie materiałów paszowych przy użyciu składników paszowych

czwartek, 18 maja 2017

W niektórych przypadkach firmy wytwarzają materiały paszowe z innych materiałów paszowych. Takie materiały paszowe niekoniecznie musza być nabywane od firm certyfikowanych, o ile są one przetwarzane na nowe materiały paszowe. Wyjściowy materiał paszowy musi ‘zniknąć’ w następstwie złożonych reakcji chemicznych takich jak enzymoliza, fermentacja, hydroliza i krystalizacja. Najważniejszy wymóg to zmiana struktury molekularnej.

Do produkcji, na przykład, fosforanu magnezu, jako materiału paszowego używa się tlenku magnezu. Dostawca tlenku magnezu nie musi być certyfikowany GMP+, lecz producent fosforanu magnezu musi przeprowadzić właściwą analizę zagrożeń zgodnie z zasadami HACCP (więcej informacji w GMP+ D2.1 Wskazówki HACCP GMP+). Na podstawie wyników tej analizy zagrożeń, jak również w oparciu o system zapewniania jakości stosowany przez dostawcę, firma produkcyjna certyfikowana GMP+ dokona selekcji dostawców i odpowiednio dostosuje swoją kontrolę (na przyjęciu).

UWAGA: Firma, która kupuje nie certyfikowany tlenek magnezu nie może go sprzedawać jako materiał paszowy certyfikowany GMP+.

Schemat poniżej przedstawia przykład produkcji materiału paszowego przy użyciu innego materiału paszowego jako surowca.

 

Dane FSP mogą być pomocne w przeprowadzaniu analizy zagrożeń

GMP+ International posiada specjalną bazę danych z informacjami, które mogą być przydatne w przeprowadzeniu analizy zagrożeń: FSP (Feed Support Products). Jej interaktywny charakter oraz zawarte w niej informacje pozwalają nam oferować ogromne źródło danych, które można wykorzystywać przy określaniu zagrożeń dla kupowanych materiałów paszowych, jak również przy opracowywaniu własnego planu HACCP. Baza danych FSP może dostarczyć informacji o: procesie produkcji materiału paszowego, możliwych zagrożeniach, faktach dotyczących zagrożeń, limitach oraz danych z monitoringu. Kliknij tutaj, aby wejść do bazy danych FSP i wyszukaj kupowane składniki paszowe, aby znaleźć zatwierdzone produkty.