Zasada ostrożności w zapewnianiu bezpieczeństwa

czwartek, 18 maja 2017

Zapewnianie bezpieczeństwa pasz zaczyna się od zasady ostrożności. Działania ad hoc podejmowane w reakcji na nowe incydenty zakłócają ciągłość działalności biznesowej. A co ważniejsze, prowadzi to do pojawiania się niebezpiecznych pasz, które mogą zagrażać zdrowiu publicznemu oraz zdrowiu zwierząt. Właśnie dlatego zasada ostrożności stanowi podstawę systemu certyfikacji GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA).

A są ku temu istotne powody. W 1992 roku zaczęliśmy od kodeksu Good Manufacturing Practice code. Dzisiaj nazywamy go ‘programem wymogów wstępnych’. Obejmuje on szereg środków ostrożności opartych o znane w danym czasie zagrożenia, jednak okazał się być zdecydowanie reaktywny. W 1995 włączyliśmy wiele wymogów z ISO 9001 wprowadzając system zarządzania jakością:  quality management system, jednak to nie uczyniło go proaktywnym. Potrzeba czegoś więcej, a konkretnie: HACCP. Polega on na proaktywnej analizie ryzyka (hazard analysis) oraz kontrolowaniu zagrożeń (risk control).

 

Quality management (Zarządzanie jakością)

Quality management zapewnia zorganizowane i zaplanowane podejście w codziennej praktyce. System składa się z trzech elementów: kontrola jakości, zapewnianie jakości oraz poprawa jakości. Prowadzi to do zapewnienia stałej dobrej jakości produktu, ponieważ koncentruje się także na metodzie, dzięki której jakość ta może być osiągana.

Wiele firm stosuje ISO 9001 lub ISO 22000, aby dokumentować swój system zarządzania jakością (quality management). Standard GMP+ B1 ma taką sama strukturę jak ISO 9001. Inne standardy grupy B mają również podobne wymogi dla quality management. Oznacza to, że GMP+ FSA może być zastosowany relatywnie łatwo przez firmy certyfikowane ISO 9001 lub ISO 22000.

W niektórych krajach firmy są certyfikowane GMP+ i / lub HACCP. Te systemy stanowią także ważną podstawę w ramach wymogów certyfikacji GMP+ FSA. Oznacza to, że firmy takie mają już za sobą szereg kroków w drodze do pełnego certyfikatu GMP+ FSA.

 

Analiza zagrożeń

W produkcji pasz występują zagrożenia, które narażają jakość i bezpieczeństwo. Zagrożenia te mogą być bardzo różne. Związane są one między innymi z używanymi składnikami lub surowcami. Ważną rolę odgrywa ich pochodzenie, jak również sposób ich transportowania lub przetwarzania oraz metoda jaką wytwarza się końcowe produkty. Zatem zapewnienie bezpieczeństwa rozpoczyna się od analizy tych możliwych zagrożeń i ryzyka z nich wynikającego dla bezpiecznych pasz: Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) (Analiza Zagrożeń w Krytycznych Punktach Kontroli). Metodologia ta wywodzi się z przemysłu spożywczego, a dla potrzeb GMP+ FSA została dostosowana do produkcji pasz i dostaw surowców w roku 2000. Wyniki analizy ryzyka stanowią podstawę dla zarządzania ryzykiem. Jest to metoda systematycznego wcześniejszego identyfikowania wszelkiego ryzyka w oparciu o dostępną wiedzę i doświadczenie oraz podejmowania odpowiednich działań kontrolnych. Skuteczność podejmowanych działań musi być potwierdzona poprzez weryfikację. Taka analiza zagrożeń musi być przeprowadzana przy każdej zmianie w procesie produkcyjnym.

Zamiast działać reaktywnie w przypadku nowych incydentów, zapewnienie bezpieczeństwa pasz skupia się bardziej na zapobieganiu i działaniach proaktywnych.

 

Feed Support Products

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu przy zapewnianiu jakości, analizom ryzyka oraz ocenie zagrożeń w wielu firmach, GMP+ International miała możliwość zgromadzenia ogromnej wiedzy. GMP+ International  chętnie udostępnia tę wiedzę firmom certyfikowanym GMP+ FSA, które są nią zainteresowane.

Przez wszystkie lata GMP+ International uzyskała dostęp do wielu podstawowych ocen ryzyka. Wykorzystuje to udostępniając przewodnik i narzędzie dla firm uczestniczących oraz dla audytorów z organizacji certyfikujących w celu:

  1. przeprowadzania własnych analiz ryzyka, dostosowanych do specyfiki firmy;
  2. przeprowadzania ocen dostawców (procesów i składników paszowych);
  3. przygotowywania audytu w firmie

Baza danych z tymi informacjami (Feed Support Products) zawiera również karty danych (fact sheets) dla zagrożeń oraz ich istotności, oceny ryzyka procesów produkcyjnych, listę produktów (materiałów paszowych), które mogą być bezpiecznie używane, wyniki monitoringu oraz szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz.

 

Limity dla produktów

W uzupełnieniu zarządzania jakością oraz ryzykiem, GMP+ FSA zawiera także ustawowe wymogi dla różnych rodzajów firm w łańcuchu paszowym. To także pozostaje w zgodzie z zasadą ostrożności: limity dla produktów są włączone w system certyfikacji, aby zagwarantować minimalny poziom bezpieczeństwa. Dotyczy to na przykład maksymalnych dopuszczalnych poziomów substancji niepożądanych. Więcej informacji o GMP+ FSA oraz jego właściwościach można znaleźć na www.gmpplus.org, portalu GMP+ International.

 

Właściwości GMP+ FSA czynią go wyjątkowym

System GMP+ Feed Safety Assurance był tworzony przez 25 lat. Ma cechy, które zebrane w całość czynią GMP+ FSA systemem jedynym w swoim rodzaju. W roku jubileuszu GMP+ International będzie przedstawiać jego główne cechy w swoich biuletynach. Chodzi o takie elementy jak: ISO oraz HACCP, EWS oraz Tracking and Tracing (śledzenie drogi produktu), podejście całościowe do łańcucha paszowego, międzynarodowy zasięg, Country Notes (Zapisy Krajowe), zrównoważony rozwój, integralność, nadużycia i kultura korporacyjna. W całości tworzą one system certyfikacji, który ułatwia firmom wytwarzanie bezpiecznych pasz, tak aby konsumenci mieli dostęp do bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego. W nadchodzących miesiącach te elementy będą omawiane w biuletynach i artykułach.