Pierwszy efekt współpracy Oqualim i GMP+ International

czwartek, 15 czerwca 2017

4 maja 2017 roku na dorocznym zgromadzeniu Oqualim w Paryżu przedstawiono pierwszy rezultat współpracy pomiędzy Oqualim (Francja) i GMP+ International. Pierwszym efektem tej współpracy jest przewodnik po połączonym audycie dla systemu Oqualim oraz certyfikacji GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA).

Już od kilku lat panują dobre stosunki pomiędzy GMP+ International oraz Oqualim i wspierającymi go zrzeszeniami Coop de France i SNIA. Oqualim oferuje certyfikat dla przemysłu paszowego dostosowany do specyfiki rynku francuskiego, mając około 180 certyfikowanych zakładów produkcyjnych. GMP+ International oferuje certyfikat feed safety assurance dla całego łańcucha paszowego, który jest ‘paszportem’ umożliwiającym francuskiemu przemysłowi paszowemu działanie na rynku międzynarodowym. Jest już ponad 300 firm / zakładów produkcyjnych we Francji certyfikowanych GMP+ FSA, a ich liczba stale rośnie.

Oqualim i GMP+ International mają świadomość, że mogą się wzajemnie uzupełniać, z korzyścią dla obu stron i w interesie firm francuskich; a efektem końcowym może być wzajemne uznawanie.

Cel podstawowy to znalezienie rozwiązań korzystnych dla firm francuskich w krótkim okresie. Zostało to zapisane w Porozumieniu (Memorandum of Understanding) z 15 maja 2015 i doprowadziło do opracowania przewodnika po wspólnym audycie dla Oqualim i standardów GMP+ International, który pozwoli na uniknięcie powtarzających się działań i podwójnych kosztów dla firm. Przewodnik ten został opublikowany 15 czerwca 2017.

Oqualim oraz GMP+ International zapoznały się z zaletami każdego ze standardów, a ich współpraca przyczyniła się również do lepszego zrozumienia obu organizacji i wzrostu wzajemnego zaufania.

Pan Jean-Luc Cade, Prezes Coop de France “Nutrition Animale” podkreślił: “Uważamy to osiągnięcie za pierwszy krok  do kontunuowania wspólnych wysiłków na rzecz optymalizacji wartości dodanej naszych standardów, z korzyścią dla firm aplikujących”.

W trakcie dorocznego zgromadzenia Oqualim, pan Johan den Hartog, Dyrektor Zarządzający GMP+ International powiedział: “Mam nadzieję, że obecna współpraca doprowadzi do długoterminowego partnerstwa, dzięki któremu będziemy mogli dostarczać najlepsze usługi odpowiadające potrzebom francuskich firm paszowych”.