Rozszerzenie wzajemnego uznawania certyfikatów FEISC oraz GMP+

czwartek, 15 czerwca 2017

W roku 2014 GMP+ International i EFISC podpisały porozumienie o wzajemnym uznawaniu certyfikatów. Firma certyfikowana GMP+ może – bez wymogów dodatkowych – przyjmować materiały paszowe wyprodukowane i dostarczone przez firmę certyfikowaną zgodnie ze standardem EFISC.

Dotyczy to:

  • Materiałów paszowych z przemysłu przetwórstwa nasion oleistych i rafinacji olejów roślinnych
  • Materiałów paszowych z przemysłu produkcji skrobi.

Obecnie zakres wzajemnego uznawania został poszerzony o

  • Glicerynę (surową i rafinowaną) z produkcji biodiesla

Rozszerzenie to zostało osiągnięte po wypełnieniu procedury benchmarku, przeprowadzonej we współpracy z Ovocom i QS (AIC wcześniej zaakceptował ten produkt w swoim systemie certyfikacji). Te systemy również rozszerzyły swoje wzajemne uznawanie z EFISC.

GMP+ International zamierza uaktualnić dokument GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów w najbliższym możliwym terminie. W międzyczasie informację przedstawioną w niniejszym biuletynie należy traktować jako część GMP+ Feed Certification scheme w oparciu o GMP+ A1 Przepisy Ogólne, klauzula 1.1.