FSSC 22000 oraz GMP+ International zawierają strategiczne partnerstwo dla produktów ubocznych z produkcji żywności

czwartek, 29 czerwca 2017

FSSC 22000 i GMP+ International zawarły porozumienie partnerskie na skalę globalną w zakresie obsługi firm spożywczych wytwarzających również produkty uboczne używane w produkcji pasz dla zwierząt.

Obie organizacje uzgodniły projekt procedury certyfikacji dla połączonego audytu certyfikacyjnego FSSC 22000 oraz GMP+ FSA. Procedura powinna być dostępna w początkach roku 2018. Stosowanie tej procedury pozwoli firmie spożywczej wdrożyć wymogi obydwu systemów certyfikacji,

a organizacjom certyfikującym ocenę zgodności w ramach jednego audytu. W rezultacie produkty uboczne pochodzące z tych firm będą akceptowane na rynku jako spełniające wszystkie wymogi obu systemów.

 

FSSC 22000 jest wiodącym, uznawanym przez GFSI, systemem certyfikacji bezpieczeństwa żywności i zabezpieczenia jakości w przemyśle spożywczym i paszowym. Obecnie prawie 16000 organizacji w ponad 140 krajach jest objętych certyfikacją FSSC 22000.

 

GMP+ International jest światowym liderem certyfikacji pasz dla zwierząt, zajmującym się zapewnieniem bezpieczeństwa pasz (GMP+ FSA), jak również zagadnieniami odpowiedzialności społecznej w zakresie pasz (GMP+ FRA). Działalność swoją opiera na zrównoważonym współudziale wielu interesariuszy z łańcucha żywności &pasz. Dzisiaj ponad 16000 firm / zakładów z całego łańcucha (dostaw) pasz dla zwierząt w 80 krajach świata jest certyfikowanych GMP+.

 

Partnerstwo FSSC 22000 oraz GMP+ International jest głównie w interesie producentów żywności oraz produktów paszowych. Po pierwsze dla takich firm jak olejarnie, młynarze i inni przetwórcy zbóż; wytwarzają oni produkty żywnościowe (olej, mąkę, skrobię), podczas gdy ich produkty uboczne są sprzedawane na rynku pasz dla zwierząt. Po drugie, dla firm zintegrowanych zaangażowanych w wytwarzanie mięsa drobiowego, wieprzowiny, jaj i owoców morza.

 

Możliwość połączonego audytu dla certyfikacji FSSC 22000 oraz GMP+ pozwala uniknąć powtarzania działań i dublowania kosztów oraz zapewnia firmom dwa certyfikaty cenione tak na rynku spożywczym, jak i paszowym. Ten wspólny projekt służy spełnieniu oczekiwań przemysłu spożywczego i paszowego w zakresie ściślejszego współdziałania, z korzyścią dla wartości dodanej dla klienta oraz obniżania kosztów.