IKB Kip oraz GMP+ International formalizują swoją współpracę

czwartek, 29 czerwca 2017

Stichting PLUIMNED oraz GMP+ International podpisały umowę o współpracy. PLUIMNED jest zarządzającym systemem IKB Kip. Już od wielu lat fermy drobiu uczestniczące w systemie IKB Kip muszą kupować pasze od dostawców certyfikowanych GMP+ FSA (Feed Safety Assurance). Poprzez umowę obie firmy zarządzające systemami udokumentowały swoje zaangażowanie w kontynuację tej współpracy w łańcuchu paszowym, jak również metody wzajemnej wymiany informacji. W ten sposób wzajemna koordynacja w łańcuchu pasze-mięso drobiowe jest dalej optymalizowana.

Główna działalność PLUIMNED to zarządzanie systemem jakości IKB Kip dla całego łańcucha drobiowego, głównie działającego w Europie. Dzięki niemu wszystkie ogniwa włączone w produkcję mięsa drobiowego zabezpieczanego IKB Kip (od hodowli do przetwórstwa) zapewniają gwarancje odnośnie sposobu produkcji, takie jak jakość i zapewnianie jakości. Ponadto określone są wymogi dla dostawców pasz, weterynarzy oraz dostawców innych powiązanych usług (takich jak skupujący oraz załadowcy). Dostawcy pasz powinni być certyfikowani GMP+ FSA lub certyfikatem ekwiwalentnym. IKB Kip ma łącznie 2200 uczestników w 11 krajach Europy. Ponad 50% uczestników jest zlokalizowanych w Holandii, a relatywnie duża liczba uczestników znajduje się w Niemczech, Polsce i Danii.

GMP+ International to zarządzający wiodącym w skali międzynarodowej systemem certyfikacji GMP+ Feed Safety Assurance (FSA). Działa opierając się na dobrze zbilansowanym współudziale wielu interesariuszy z łańcucha paszowego 
i żywnościowego. W tym zakresie, stara się również utrzymywać partnerskie relacje z kodeksami Good Agriculture Practice (GAP) dla hodowców inwentarza żywego oraz hodowców ryb, takimi jak IKB Kip, w celu optymalizacji wzajemnej koordynacji w całym łańcuchu produkcyjnym.  Aktualnie jest ponad 16500 firm paszowych i powiązanych z paszami certyfikowanych GMP+ FSA w 80 krajach.

Współpraca pomiędzy Stichting PLUIMNED i GMP+ International zakłada dobrą wzajemną koordynację wymogów dotyczących bezpieczeństwa pasz dla produkcji mięsa drobiowego oraz wymianę informacji o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa żywności. Wzajemna współpraca przyczynia się również do szybkiego i adekwatnego działania w razie potrzeby.