Publikacja poprawionych dokumentów GMP+ A1 Przepisy Ogólne oraz GMP+ A5 GMP+ Feed Certification scheme Umowa Licencyjna.

sobota, 15 lipca 2017

Dokumenty GMP+ A1 Przepisy Ogólne oraz GMP+ A5 Feed Certification scheme Umowa Licencyjna zostały poprawione we współpracy z grupą roboczą “Affiliates”, Subcommittee Certification & Compliance oraz GMP+ International. Większość zmian opiera się na standardach międzynarodowych (ISO).Dokumenty te zostały zatwierdzone przez International Expert Committee a ostatnio także przez Holenderską Radę Akredytacyjną (Dutch Accreditation Council). Poniżej przedstawiamy główne zmiany w każdym z dokumentów.

 

GMP+ A1 Przepisy Ogólne:

 • Wprowadzenie definicji dla Critical-, Non-Critical location, Outsourcing Party, key-activities, obiektywnego dowodu oraz Umowy Certyfikacyjnej GMP+ (pomiędzy Organizacjami Certyfikacyjnymi a Uczestnikami).
 • Wymogi odnośnie logo GMP+ i/lub Znaku Firmowego zostały przeniesione do 
  GMP+ A3 GMP+ Logo i/lub Znaki Firmowe.
 • Wprowadzenie Zdarzeń nadzwyczajnych.
 • Zatwierdzona Organizacja Certyfikująca/ Critical-, Non-Critical location oraz Outsourcing Party nie może nakładać na Uczestnika dodatkowych wymogów, innych niż zawarte w GMP+ FC scheme.
 • Organizacja Certyfikująca ma obowiązek aktualizowania bazy danych GMP+ database.
 • Po stwierdzeniu Critical Nonconformity Uczestnik nie może wycofać swojego certyfikatu GMP+ na własną prośbę.
 • Jeśli GMP+ International zrywa współpracę z zaakceptowaną przez GMP+ Organizację Certyfikującą, obowiązuje to również Critical-, Non-Critical oraz Outsourcing Party.

 

GMP+ A5 GMP+ Feed Certification scheme Umowa Licencyjna

 • Wprowadzenie pojęć Critical-, Non-Critical location oraz Outsourcing Party.
 • Organizacja Certyfikująca zatwierdzona przez GMP+ musi zawrzeć SLA/Contract z wyżej wymienionymi stronami
 • Warunki/obowiązki zatwierdzonej przez GMP+ Organizacji Certyfikującej, Critical-, Non-Critical location oraz Outsourcing Party.
 • Critical- Non Critical location oraz Outsourcing Party muszą działać w ramach feed safety management system oraz w zgodzie z odpowiedzialnością/zobowiązaniami Organizacji Certyfikującej zatwierdzonej przez GMP+.
 • Critical location może prowadzić key-activities, będzie widoczna na Portalu GMP+ International i będzie podlegać audytowi GMP+ International przynajmniej raz na dwa lata.
 • Non-Critical location oraz Outsourcing Party nie mogą prowadzić key-activities.

Zmian dokonano głównie z uwagi na wprowadzenie pojęć Critical-, Non-Critical location  oraz Outsourcing Party do dokumentów GMP+ A1 oraz GMP+ A5. Dla każdego z dokumentów zostaną opublikowane dwie wersje.  

 1. Poprawione dokumenty (tekst aktualny), [link do dokumentów].
 2. Wersje oryginalne z naniesionymi zaznaczonymi zmianami będą również umieszczone na portalu, w sekcji historia dokumentów FSA (link do dokumentów). Jednakże te wersje zostaną usunięte z portalu GMP+ w dniu 01.10.2017. Zatwierdzone Organizacje Certyfikujące otrzymają poprawiony dokument GMP+ A5 GMP+ Feed Certification scheme Umowa Licencyjna pocztą.