Newsletter Raport roczny 2016

czwartek, 27 lipca 2017

Przedstawiamy z dumą raport roczny GMP+ International za rok 2016. W tym roku podjęliśmy szereg ważnych kroków dla wzmocnienia naszej organizacji wewnętrznej, Jak również uwzględnienia różnorodnych oczekiwań rynku.

W 2016 roku, w ramach ciągłego wdrażania polityki integralności GMP+ Integrity Policy, GMP+ International przeprowadziła, poprzez audyty zgodności, ocenę 30 zatwierdzonych organizacji certyfikujących. Audyty zgodności metodą opartą na ryzyku są przeprowadzane przy zastosowaniu naszej unowocześnionej metody audytu opartego na ryzyku. 

W wyniku audytów równoległych (dla zweryfikowania metod, jakimi Organizacje Certyfikujące przeprowadzają audyty), GMP+ International dokonała szeregu ustaleń dotyczących nieprzestrzegania przez uczestników wymogów modułu GMP+ FSA.

Trzy najważniejsze krytyczne niezgodności wykryte przez Organizacje Certyfikujące w trakcie regularnych audytów u uczestników GMP+ FSA to:
1. Zakupy i procedura Gatekeeper’a dla produktów i usług od firm nie certyfikowanych GMP+ FSA.
2. Niezgodności w zakresie programów czyszczenia oraz wymogów rejestracji w firmach transportowych.
3. Brak współpracy firm z Organizacjami Certyfikującymi w trakcie audytów GMP+ oraz wypełniania ustaleń kontraktowych firm z Organizacjami Certyfikującymi.

Z przedstawionych powyżej niezgodności, wymogi dla zakupów znajdują się na pierwszym miejscu wśród trzech najważniejszych krytycznych niezgodności zaobserwowanych przez Organizacje Certyfikujące w czasie regularnych audytów, jak również na czele trzech krytycznych ustaleń zaobserwowanych w trakcie audytów równoległych. Te ustalenia będą analizowane wewnętrznie w celu poprawienia obecnych wymogów GMP+ FC scheme.

GMP+ International wprowadza politykę integralności (Integrity Policy), aby zagwarantować całkowitą pewność, że firmy certyfikowane stosują się do zasad i wymogów obowiązujących standardów normatywnych GMP+ w sposób prawidłowy i nienaganny. Zatem integralność stanowi jedną z głównych wartości naszej firmy. Działamy w sposób uczciwy i szczery w relacjach ze wszystkimi stronami, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz łańcucha paszowego. Stosowanie naszej Integrity Policy w sposób prawidłowy utwierdza przekonanie wszystkich stron łańcucha paszowego, że Organizacje Certyfikujące przeprowadzają audyty GMP+ zgodnie z wymogami GMP+, a oceny przeprowadzane są w sposób obiektywny, kompetentny i spójny.