Podejście całościowe do łańcucha: wspólna i indywidualna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasz

czwartek, 27 lipca 2017

Niezależnie od tego, jak poważnie pojedyncza firma traktuje swoją odpowiedzialność, bezpieczeństwo pasz nie może nigdy być wynikiem starań tylko jednej strony. Ciężar bezpieczeństwa pasz spoczywa na ramionach wszystkich ogniw łańcucha paszowego.

Kwestie związane z własną odpowiedzialnością i zrzucaniem winy są tak stare, jak sama ludzkość. Święte księgi wszystkich trzech wielkich religii monoteistycznych zawierają historię Adama i Ewy. 
Gdy Adam ugryzł owoc zakazany w raju, winił za to Ewę – w końcu to ona ugryzła pierwsza i podała mu owoc. Z kolei Ewa wskazała palcem winnego – diabelskiego węża, który ją skusił.

Zgodnie z tradycją, Bóg nie przyjął tych usprawiedliwień: to Adam I Ewa byli odpowiedzialni za niejedzenie z tego drzewa i nie mogli za to obwiniać za to kogoś innego. Ta mądrość obowiązuje do dzisiaj. Nietrudno dostrzec podobieństwo z całościowym podejściem do produkcji bezpiecznych pasz: błędy jednego mogą dotknąć innego, lecz to nigdy nie zwalnia tego ostatniego z jego własnej odpowiedzialności za dokonywane wybory.

 

Za późno

Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Właśnie dlatego zapewnianie bezpieczeństwa pasz nie powinno skupiać się jedynie na pojedynczych firmach, lecz na łańcuchu jako całości. Firmy mogą ubiegać się o certyfikację w tym zakresie, poddając się niezależnej ocenie. Takie podejście oznacza, że w praktyce, firmy certyfikowane w zakresie bezpiecznych pasz, mogą kupować produkty i usługi jedynie od dostawców, którzy również są (ekwiwalentnie) certyfikowani.

Dość szybko po tym jak certyfikacja GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) została wprowadzona, zauważyliśmy znaczenie włączenia całego łańcucha w dążenie do zapewnienia bezpiecznych pasz. Z początku (1992-1999) wymogi jakościowe oraz standardy stosowano jedynie do zakładu, w którym pasza była produkowana. Jednak bez względu na to, jak ściśle firma trzymała się zasad, musiała zawsze mieć do czynienia z dostarczanymi jej składnikami. Jeśli coś było z nimi nie w porządku, wymogi i standardy zakładu nie mogły już temu zaradzić; po prostu było na to za późno. Zatem, w 1999, podjęto decyzję o wymaganiu certyfikatu GMP+ FSA także od dostawców.  Później, rozszerzono to na inne części łańcucha, takie jak przewoźnicy, pośrednicy i firmy przechowalnicze.

 

Odpowiedzialność własna

Stało się jasne, że każda firma w łańcuchu musi przyjąć odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa produktów paszowych. Odsuwanie bądź unikanie odpowiedzialności jest nie do zaakceptowania. Certyfikat GMP+ jest przyznawany po audycie wykonanym przez niezależną organizację certyfikującą, zatwierdzoną przez GMP+ International. Następnie firmy są audytowane corocznie. Ta metoda działania nie oznacza, że dostawcy mogą jedynie pokazać certyfikat i mogą dostarczać swoje towary lub świadczyć usługi bez żadnych pytań. Podejście łańcuchowe tworzy z firmy ważny fundament dla bezpiecznych pasz: gwarantuje ono w dużym stopniu, że wszystkie ogniwa łańcucha zapewniają jakość pasz i usług w jednolity, transparentny sposób (HACCP, wymagania wstępne, wymogi systemowe oraz limity dla produktów). Ale dzięki niezależnej certyfikacji, także kupujący ponosi odpowiedzialność w swoim zakresie.

Certyfikacja GMP+ FSA stanowi, że dostawcy są oceniani oraz że przyjmowane partie są okresowo sprawdzane. Są to tak zwane oceny dostawców, zwane także audytami drugiej strony. Nie zastępują one audytu certyfikacyjnego (audyt trzeciej strony), tak jak i audyt certyfikacyjny nie służy zastąpieniu oceny dostawców, są to dwa niezależne elementy, które łącznie przybliżają produkcję bezpiecznych pasz o duży krok naprzód.

 

Wspólnota interesów

Zasadniczo, oceny dostawców oznaczają wymianę informacji oraz uzyskanie wglądu w system oceny jakości stosowany przez dostawcę. Taka ocena dostawcy podkreśla wagę odpowiedzialności własnej każdego z ogniw łańcucha.

Unikalne podejście całościowe do łańcucha stosowane przez GMP+ International łączy ze sobą dwa obszary: indywidualną i wspólną odpowiedzialność. Każde ogniwo łańcucha musi dołożyć starań we wspólnym interesie bezpieczeństwa pasz. Gdy wszystkie strony zgodnie dotrzymują limitów oraz obowiązujących wymogów i przepisów prawa, wówczas my, sektor paszowy, przyczyniamy się do bezpiecznych pasz, zrównoważonego rozwoju i większego zaufania odbiorców końcowych.

 

Możliwość opcji gatekeeper’a

Wymóg kupowania od dostawców certyfikowanych GMP+ FSA stosuje się do pasz (dodatki do pasz, mieszanki paszowe i premiksy) oraz usług (transport, przechowywanie i przeładunki, badania laboratoryjne). Dla niektórych produktów i usług okazało się niemożliwe wymaganie certyfikacji GMP+ FSA (lub równoważnej). Dla takich sytuacji pozostaje możliwość skorzystania z procedury  gatekeeper’a. W tych przypadkach kupujący lub wynajmujący uczestnik GMP+ FSA przejmuje odpowiedzialność dostawcy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.gmpplus.org.

 

Międzynarodowa konferencja

W 2017 roku GMP+ International obchodzi swoje 25 urodziny. Rocznica ta będzie świętowana na międzynarodowej konferencji w Beurs van Berlage w Amsterdamie, w początkach listopada 2017r. Więcej informacji na stronie: www.feedsafetyconference.com.