GMP+ International wita pierwszego chińskiego partnera

czwartek, 31 sierpnia 2017

Po wielomiesięcznych rozmowach, Beijing Feed Industry Association (BFIA) oraz GMP+ International podpisały w dniu 12 lipca 2017 pierwszy Protokół Ustaleń. Sfinalizowanie tego porozumienia zajęło obu organizacjom sporo czasu, ponieważ chciano zapewnić, że wszystkie uczestniczące strony odniosą korzyści z tego partnerstwa.

BFIA reprezentuje firmy paszowe (składniki paszowe, mieszanki paszowe) z prowincji Beijing w Chinach. Wielu z jej członków eksportuje składniki paszowe na cały świat. Zrzeszenie powstało w roku 1986 jako organizacja non-profit. BFIA ma sześć specjalistycznych komitetów współpracujących z rządem, skupia ponad 100 członków, w tym hodowców zwierząt gospodarskich, wytwórców pasz i dodatków paszowych, dostawców składników, producentów sprzętu oraz firmy dostarczające inne produkty i usługi dla producentów pasz. Jako kluczowy segment w łańcuchu produkcji zwierzęcej, BFIA ma bliski kontakt ze swoimi członkami i władzami rządowymi. BFIA wspiera także swych członków w zakresie promocji oraz interpretacji przepisów prawa i regulacji, jak również w kwestiach zrównoważonego rozwoju, w tym także feed safety assurance.

GMP+ International zarządza międzynarodowym systemem GMP+ Feed Certification scheme z modułem GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA). Obecnie ponad 16.600 firm w 80 krajach świata jest już certyfikowanych GMP+ FSA.  GMP+ International zmierza do zapewnienia międzynarodowej platformy dla feed safety assurance oraz udziela pomocy firmom przy zapewnianiu bezpieczeństwa pasz. Z tego względu GMP+ International stara się pozyskiwać udział i wsparcie nowych interesariuszy z łańcucha paszowego i następującego po nim łańcucha produkcji zwierzęcej, poprzez partnerstwo ze zrzeszeniami handlowymi i firmami sektora żywnościowego; dlatego wysoko ceni sobie partnerstwo z BFIA. W Chinach prawie 100 dostawców pasz (składników paszowych) jest certyfikowanych GMP+ FSA.

BFIA i GMP+ International zamierzają wspierać stosowanie właściwego zapewniania bezpieczeństwa pasz przez członków BIFA, zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Wspierają także działania marketingowe na rynku krajowym i międzynarodowym w interesie firm chińskich, jak również biorą udział w długoterminowych programach zrównoważonego rozwoju.

W 2016 roku chiński przemysł paszowy przeżywał długotrwałą restrukturyzację produkcji. Chociaż liczba przedsiębiorstw zajmujących się paszami i dodatkami paszowymi spadła z 13.236 w 2015 do 11.627 w 2016 roku, produkcja pasz wzrosła jednak o 4,5% i osiągnęła poziom 209,18 miliona ton w porównaniu do roku 2015. Obecnie chiński przemysł staje się bardziej dojrzały i wydajny. Dojrzałość to także zwracanie większej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa produkcji pasz w celu wytwarzania bezpiecznych produktów pochodzenia zwierzęcego dla konsumentów.

Więcej informacji na temat tego partnerstwa, oraz listy wszystkich partnerów GMP+ International, naszej wizji, ambicji i celów można znaleźć na stronie internetowej www.gmpplus.org.