Aflatoksyna B1: zmiany w profilach ryzyka dla krajów pochodzenia kukurydzy

piątek, 15 września 2017

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy oraz posiadanych informacji o warunkach pogodowych w okresie uprawy i żniw nowego zbioru kukurydzy, GMP+ International, wspólnie zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1.

Dla Kanady, Chorwacji, Ukrainy, Słowacji i Republiki Czeskiej ryzyko zmienia się  z ‘Niskiego’ na “Średnie’. Oznacza to, że kukurydza pochodząca z tych krajów musi być badana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko wystąpienia aflatoksyny B1 należy uważać za średnie.

Dla Brazylii ryzyko zmienia się z ‘Wysokiego’ na ‘Średnie’. Oznacza to, że kukurydza pochodząca z Brazylii może być analizowana ze zmniejszoną częstotliwością, gdyż ryzyko obecności aflatoksyny B1 uważa się za średnie.

Dla Serbii wynik ewaluacji oznacza zmianę ryzyka ze ‘Średniego’ na ‘Wysokie’. Kukurydza pochodząca z Serbii musi być badana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie.

Zmieniona procedura wchodzi w życie 22 września 2017.

 

Co można zrobić?

Dla umożliwienia zmiany klasyfikacji kraju bardzo ważne jest przekazywanie przez jak największą liczbę uczestników GMP+ wyników analiz do uaktualnionej bazy danych GMP+ Monitoring database oraz udostępnianie ich innym uczestnikom GMP+.

Przy wprowadzaniu danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo, a stwierdzone poziomy aflatoksyny zostały podane w odpowiednich jednostkach (mg/kg).

Analizowanie wyników monitoringu jest dla GMP+ International źródłem inspiracji dla wskazywania potencjalnych zagrożeń w ramach komunikacji z uczestnikami oraz dla opracowywania produktów FSP, które pomagają zarówno pojedynczym firmom, jak i całemu przemysłowi paszowemu lepiej przygotować się na codzienne wyzwania związane z zapewnieniem dostaw bezpiecznych pasz dla bezpieczeństwa żywności.