GMP+ International & QualimaC współpracują w Hiszpanii

czwartek, 28 września 2017

Hiszpania to jeden z głównych producentów pasz w Europie. W ubiegłym roku była na drugim miejscu, podczas gdy Niemcy pozostają największym producentem mieszanek paszowych. Hiszpania jest ukierunkowana nie tylko na ilość, lecz także na zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa składników paszowych wykorzystywanych w produkcji mieszanek paszowych. Jest to jeden z powodów, dla których QualimaC i GMP+ International zdecydowały o współpracy dla obopólnych korzyści.

QualimaC  kontroluje i promuje jakość importowanych materiałów paszowych używanych w północno-wschodnim regionie Hiszpanii. Aktualnie QualimaC skupia wytwórców mieszanek paszowych oraz firmy zajmujące się importem, zaopatrzeniem i handlem. Pobierają one próby materiałów paszowych wysyłanych z portów w Tarragonie i Barcelonie i poddają je badaniom. Te dwa porty to główne źródło dostaw materiałów paszowych dla sektora produkcji zwierzęcej ulokowanego w Katalonii, Aragon i Castellón. Zatem procedury kontrolne są stosowane w miejscu przeznaczenia towarów masowych. Dlatego jest bardzo ważne posiadanie informacji z miejsca pochodzenia materiałów paszowych.

Aby wzajemnie sobie pomagać, GMP+ International i QualimaC podpisały w dniu 21 sierpnia 2017 porozumienie o współpracy na pilotażowy okres 6 miesięcy, przewidujące dzielenie się informacjami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa pasz, w tym monitoringiem Early Warning System (EWS) oraz wynikami analiz substancji niepożądanych w paszach dla zwierząt. Obie strony wierzą, że zapewnienie bezpieczeństwa surowców oznacza zapewnienie bezpieczeństwa całego łańcucha dostaw. Wymiana informacji jest zawsze korzystna dla wszystkich uczestniczących stron.

Zgodnie z wypowiedzią pana Jordi Forés Piquer, Dyrektora QualimaC, “GMP+ International jest znana na całym świecie, zatem QualimaC może dzięki temu partnerstwu zyskać szersze globalne uznanie. Niektóre firmy, z którymi mamy kontakty, są certyfikowane GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) i uważamy, że to wykazuje gwarancję bezpieczeństwa pasz. Wszyscy znajdujemy się na pokładzie tego samego statku z materiałami paszowymi, stąd jest w ogólnym interesie upewnienie się, że jakość i bezpieczeństwo są zapewniane. Jesteśmy wszyscy częścią jednego łańcucha paszowego, więc musimy współpracować tak blisko, jak to możliwe, ponieważ bezpieczeństwo pasz to kwestia wykraczająca poza konkurencję”.

GMP+ International była zawsze otwarta na wszystkie grupy i sektory podzielające ten sam cel w łańcuchu paszowym i żywnościowym. „To jest nasza wizja” powiedział Johan den Hartog, Dyrektor Zarządzający GMP+ International: „Naszym marzeniem jest, aby wszystkie firmy w łańcuchu paszowym na całym świecie przyczyniały się do wytwarzania bezpiecznej i odpowiedzialnej żywności pochodzenia zwierzęcego. Zatem cenimy bardzo partnerstwo z QualimaC. ‘’