Aflatoksyna B1: zmiany w profilach ryzyka dla Ukrainy i Słowacji

czwartek, 19 października 2017

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1.

Dla Ukrainy i Słowacji ryzyko zmienia się  z ‘Średnie’ na ‘Niskiego’. Oznacza to, że kukurydza pochodząca z tych krajów może być badana z mniejszą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za niskie.

Zmieniona procedura wchodzi w życie w dniu 23 października 2017.

 

Co można zrobić?

Dla umożliwienia zmiany klasyfikacji kraju bardzo ważne jest przekazywanie przez jak największą liczbę uczestników GMP+ wyników analiz do uaktualnionej bazy danych GMP+ Monitoring database oraz udostępnianie ich innym uczestnikom GMP+.

Przy wprowadzaniu danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo, a stwierdzone poziomy aflatoksyny zostały podane w odpowiednich jednostkach (mg/kg).

Analizowanie wyników monitoringu jest dla GMP+ International źródłem inspiracji dla wskazywania potencjalnych zagrożeń w ramach komunikacji z uczestnikami oraz dla opracowywania produktów FSP, które pomagają zarówno pojedynczym firmom, jak i całemu przemysłowi paszowemu lepiej przygotować się na codzienne wyzwania związane z zapewnieniem dostaw bezpiecznych pasz dla bezpieczeństwa żywności.

 

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2017 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia

Zmiany

Kraj

Profil ryzyka

22 września 2017

Kanada, Chorwacja, Ukraina, Słowacja oraz Republika Czeska

Niskie> Średnie

Brazylii

Wysokie > Średnie

Serbii

Średnie > Wysokie