Użycie nielegalne certyfikatu GMP+

wtorek, 19 grudnia 2017

Prosimy zwrócić uwagę na firmy używające fałszywego certyfikatu GMP+.Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby rozwiązać ten problem, wraz z organem certyfikacji wpływu.

Wbrew twierdzeniom, następująca firma nie jest certyfikowana GMP+:

MAX D .J GMBH

George-Richter-Strasse 5, 15234 Frankfurt / Oder, Germany

Ova Kumleri Mevkii 128/1, 35010 Oren-Kemalpasa-Izmir, Turkey

Jeśli ta firma kontaktowała się z Wami jako dostawca certyfikowany GMP+, prosimy nas zawiadomić. Podejmiemy wszelkie możliwe działania aby rozwiązać ten problem, wraz z Jednostka Certyfikująca wpływu.


Masz wątliwości?

Zawsze sprawdzaj w GMP+  company database czy firma, z którą prowadzisz interesy jest faktycznie certyfikowana GMP+. To pozwala zapobiec ewentualnym szkodom.