Procedura monitoringu aflatoksyny B1

środa, 20 grudnia 2017

Aflatoksyna B1 w kukurydzy (-produktach): Zmiana w Profilu Ryzyka dla Brazylia, Bułgaria, Czechy, Serbia, Hiszpania, Ukraina. W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1.

Zmieniony Profile Ryzyka:

 • Brazylia : obniżone z Średnie na Niskie
 • Bułgaria : obniżone z Średnie na Niskie
 • Czechy : obniżone z Średnie na Niskie
 • Serbia : obniżone z Średnie na Niskie
 • Hiszpania : obniżone z Średnie na Niskie
 • Ukraina : podwyższone z Niskie na Średnie

 

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z

 • Brazylia może być analizowana z mniejszą częstotliwością.
 • Bułgaria może być analizowana z mniejszą częstotliwością.
 • Czechy może być analizowana z mniejszą częstotliwością.
 • Serbia może być analizowana z mniejszą częstotliwością.
 • Hiszpania może być analizowana z mniejszą częstotliwością.
 • Ukraina musi być analizowana z większą częstotliwością.


Nowy profil ryzyka obowiązuje od 29 grudnia 2017 r

 

Uwaga:

Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie.  
Więcej informacji znajduje się w 
GMP+ Procedura Aflatoksyny.

 

Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

 

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

 

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2017 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia

Zmiany

Kraj

Profil ryzyka

22 września 2017

Kanada, Chorwacja, Ukraina, Słowacja oraz Republika Czeska

Niskie> Średnie

Brazylii

Wysokie > Średnie

Serbii

Średnie > Wysokie

23 października 2017

Ukrainy i Słowacji

Średnie > Niskie

20 listopada 2017

Kanada

Średnie > Niskie

 

Pytania?

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić +31 (0)70 307 4120.