Aflatoksyna B1

piątek, 17 listopada 2017

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1.

Dla Kanady ryzyko zmienia się ze ‘Średniego’ na ‘Niskie’. Oznacza to, że kukurydza pochodząca z tego kraju może być badana z mniejszą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za niskie.

Zmieniona procedura wchodzi w życie w dniu 20 listopada 2017.

 

Co można zrobić?

Dla umożliwienia zmiany klasyfikacji kraju bardzo ważne jest przekazywanie przez jak największą liczbę uczestników GMP+ wyników analiz do uaktualnionej bazy danych GMP+ Monitoring database oraz udostępnianie ich innym uczestnikom GMP+. 

Przy wprowadzaniu danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo, a stwierdzone poziomy aflatoksyny zostały podane w odpowiednich jednostkach (mg/kg).

Analizowanie wyników monitoringu jest dla GMP+ International źródłem inspiracji dla wskazywania potencjalnych zagrożeń w ramach komunikacji z uczestnikami oraz dla opracowywania produktów FSP, które pomagają zarówno pojedynczym firmom, jak i całemu przemysłowi paszowemu lepiej przygotować się na codzienne wyzwania związane z zapewnieniem dostaw bezpiecznych pasz dla bezpieczeństwa żywności.

 

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2017 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia                                      Zmiany  
 Kraj

Profil ryzyka

22 września 2017

Kanada, Chorwacja, Ukraina, Słowacja oraz Republika Czeska

 

Niskie> Średnie

 

Brazylii

Wysokie > Średnie

 
 

Serbii

 

Średnie > Wysokie

 

23 października 2017

 

Ukrainy i Słowacji

 

Średnie > Niskie