Wspólnota GMP+ powiększa się: nowi partnerzy z łańcucha to EMFEMA & SBK

wtorek, 15 stycznia 2019

Z dumą zawiadamiamy, że ustanowiono dwa nowe partnerstwa z holenderskimi uczestnikami łańcucha: SBK (Stichting Brancheorganisatie Kalversector) i EMFEMA (European Manufacturers of Feed Minerals Association).

Kolejny raz właściciel Feed scheme, firma GMP+ International, znalazła partnerów zawierając umowy z zarządzającym systemem Good Agriculture Practice oraz ze zrzeszeniem z sektora spożywczego.

SBK

SBK to branżowa organizacja z holenderskiego sektora cielęciny oferująca system IKB Veal quality system przeznaczony dla hodowców cieląt. Dyrektor Zarządzający GMP+ International Johan den Hartog i prezes SBK Joop Atsma podpisali umowę o współpracy.

Współpraca pomiędzy GMP+ International i SBK obejmuje zapewnianie bezpieczeństwa pasz dostarczanych hodowcom cieląt, którzy uczestniczą w IKB Veal quality system, ujednolicanie obydwu systemów zapewniania jakości oraz wymianę informacji pomiędzy stronami odnośnie dostrzeganych problemów z zakresu bezpieczeństwa. Obie strony są również gotowe do dzielenia się wiedzą, która pozwoli dalej doskonalić standardy Feed Certification. Firmy certyfikowane GMP+ FSA w Holandii będą tego beneficjentami.

Celem SBK jest promowanie i ulepszanie produkcji, przetwarzania i sprzedaży w interesie firm z branży produkcji, przerobu oraz handlu cielętami, cielęciną (białą i różową) i paszami dla cieląt. Firma zarządza systemem IKB Veal quality w całym łańcuchu produkcyjnym, zwanym Vital Veal. Dostawcy certyfikowani GMP+ FSA są promowani jako źródło pasz dla zwierząt.

EMFEMA

Kolejna umowa partnerska z łańcucha to umowa z EMFEMA , która podpisał Sekretarz Generalny Grit Monse. Współpraca pomiędzy GMP+ International a EMFEMA jest częścią naszego programu partnerstwa dla łańcucha pasz & żywności. GMP+ International stosuje zasadę zrównoważonego rozwijania GMP+ Feed Certification Scheme, przy udziale wielu interesariuszy. Jest to osiągane dzięki partnerstwom z interesariuszami z łańcucha paszowego.

 

Angażowanie interesariuszy z łańcucha pasz & żywności w procesy decyzyjne dało w efekcie wsparcie i zaangażowanie różnych gałęzi przemysłu z łańcucha paszowego w GMP+ Feed Safety Certification scheme. Partnerstwo pozwala nam tworzyć produkty i usługi zorientowane na rynek, z których korzystać będzie cały łańcuch przemysłu paszowego.

Ważnym elementem w działalności GMP+ International jest International Expert Committee i podkomitety, które składają się z przedstawicieli naszych partnerów z łańcucha.

EMFEMA jest międzynarodowym zrzeszeniem non-profit, utworzonym w 1996 roku i grupującym producentów z Unii Europejskiej wytwarzających makro minerały, składniki elementów śladowych oraz minerały specyficzne wykorzystywane w żywieniu zwierząt. We współpracy z innymi profesjonalnymi organizacjami z sektora pasz dla zwierząt, takimi jak GMP+ International, pracuje ono nad stałą poprawą jakości, bezpieczeństwa i wydajności w żywieniu zwierząt. Oferuje informacje i usługi we wszystkich kwestiach dotyczących prawodawstwa paszowego, rozwoju technicznego, standardów jakościowych i powiązanych z nimi tematów. EMFEMA pragnie być platformą wymiany i współpracy pomiędzy firmami produkującymi i wykorzystującymi mineralne materiały paszowe oraz dodatki.

Partner & Współpraca

Wszystkich naszych partnerów można znaleźć na stronie internetowej tutaj. Stale poszukujemy nowych partnerów i ekspertów z łańcucha żywności i pasz do udziału w pracach International Expert Committee. Jeśli jesteście również zainteresowani partnerstwem z GMP+ International, prosimy kontaktować się z nami poprzez nasz Business Development team: info@gmpplus.org.