Notatka krajowa GMP+ Europa Centralna i Wschodnia traci ważność w 2019 roku.

czwartek, 8 lutego 2018

Opcja gatekeeper’a dla pozyskiwania materiałów paszowych przez producentów premiksów i mieszanek paszowych w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji i Ukrainie wygaśnie w końcu grudnia 2019. ‘Notatka Krajowa z Dodatkowymi wymogami dla Europy Centralnej & Wschodniej’, opublikowana 1 stycznia 2015 roku, przestanie obowiązywać z końcem grudnia 2019. Dostawcy materiałów paszowych z tego regionu powinni uzyskać certyfikację GMP+ przed tą datą.

Rynki paszowe w Polsce, Czechach, na Słowacji i Ukrainie mają zatem 22 miesiące na osiągnięcie zgodności z GMP+ FSA.

 

Historia

W dniu 1 stycznia 2015 opublikowana została ‘Notatka Krajowa GMP+ Europa Centralna & Wschodnia’ mająca pozwolić firmom produkującym premiksy i mieszanki paszowe na uczestniczenie w certyfikacji GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) certification. Celem było umożliwienie firmom w Polsce, Czechach, Słowacji i na Ukrainie uzyskania certyfikacji GMP+FSA także wtedy, gdy nie wszyscy dostawcy przetworzonych materiałów paszowych byli certyfikowani.

 

Sukces Notatki Krajowej

Polska jest obecnie krajem z trzecią najwyższą liczbą uczestników GMP+ FSA w skali światowej, a tuż za nią jest Republika Czeska.

Z uwagi na wygaśniecie ważności Notatki Krajowej dostawcy przetworzonych materiałów paszowych działający w wymienionych krajach i ich otoczeniu, którzy nie są jeszcze certyfikowani GMP+ FSA, powinni jak najszybciej podjąć działania, aby uzyskać certyfikat i być gotowym na czas.

 

Cenny wkład

“Rynki polski i czeski wniosły istotny wkład do całego łańcucha paszowego”, powiedział Johan den Hartog, Managing Director w GMP+ International. “Kraje te są gotowe do wejścia na kolejny poziom certyfikacji”.

 

Czy damy wsparcie?

Zespół GMP+ International Team, jak również Organizacje Certyfikujące i Zarejestrowani Konsultanci są gotowi służyć wszelką pomocą w okresie przejściowym.