Nowa lista kontrolna dla transportu żeglugą przybrzeżną i śródlądowymi drogami wodnymi.

czwartek, 22 lutego 2018

Nowa lista kontrolna GMP+ B4.3 Żegluga przybrzeżna wymogi dodatkowe zostanie wprowadzona 16 kwietnia 2018r. Zgodnie z artykułem 11.1 dokumentu GMP+ A1 Przepisy ogólne, nowa lista kontrolna GMP+ B4.3 Transport żeglugą przybrzeżną i śródlądowymi drogami wodnymi oraz wymogi dodatkowe będą wprowadzone w dniu 16 kwietnia 2018 w drodze dekretu wykonawczego.

Dekret wykonawczy będzie obowiązywać do czasu opublikowania nowych dokumentów grupy C na stronie internetowej GMP+ International.

 

Lista kontrolna GMP+ B4.3 Transport żeglugą przybrzeżną i śródlądowymi drogami wodnymi

Od dnia 16 kwietnia 2018, Organizacje Certyfikujące będą stosować nową Listę kontrolną GMP+ B4.3 Żegluga przybrzeżna i transport śródlądowymi drogami wodnymi z dodatkowymi wymogami. 

Lista kontrolna zawiera opisy niezgodności określanych jako ‘Not conform’. Są to tak zwane kryteria ‘wykluczające’. Jeśli inspektor zauważy sytuację ‘Not conform’, certyfikat GMP+ nie może być wystawiony.

Należy stosować następujące nowe wymogi dotyczące oceny:

 • Przed kontrolą ładownia musi być pusta do oceny.
 • Ocena musi być przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną.
 • Jeśli inspektor stwierdził sytuację ‘Not conform’ z opisem, nie można wystawić certyfikatu GMP+ dla firmy.
  • Jedynie po rozwiązaniu tego problemu ‘Not conform’ można wystawić certyfikat GMP+ dla firmy.
  • Jeśli inspektor zauważa inną “Not conform” bez opisu, firmie można wystawić certyfikat GMP+.
  • Od 16 kwietnia 2018 nowa lista kontrolna będzie dostępna dla organizacji certyfikujących poprzez nową bazę danych GMP+ database. Organizacje certyfikujące będą przekazywać listę kontrolną do nowej bazy danych GMP+ database. Osobne raportowanie nie jest wymagane.

   

  Obecna lista kontrolna nie będzie już stosowana po 16 kwietnia 2018.