Uwaga: nowy wymóg dla aflatoksyny B1

czwartek, 22 lutego 2018

Wspólnie z właścicielami innych współpracujących systemów GMP+ International opracowała nowe wymogi dotyczące wielkości tak zwanej próby laboratoryjnej.

Jest to próba wysyłana przez uczestnika do laboratorium celem przygotowania oraz przeprowadzenia badania na aflatoksynę B1. Próba laboratoryjna musi mieć wielkość co najmniej 4 kg. Wielkość próby laboratoryjnej jest istotnym elementem zwiększającym wiarygodność badania.