Procedura monitoringu aflatoksyny B1

czwartek, 22 lutego 2018

Aflatoksyna B1 w kukurydzy (-produktach): Zmiana w Profilu Ryzyka dla Brazylia i Chorwacja: W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1.

Zmieniony Profile Ryzyka:

Brazylia  -  podwyższone z Niskie na Średnie

Chorwacja  -  obniżone z Średnie na Niskie

 

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z 
Brazylia musi być analizowana z większą częstotliwością.
Chorwacja może być analizowana z mniejszą częstotliwością.

Nowy profil ryzyka obowiązuje od 23 lutego 2018.

 

Uwaga:

Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie.  
Więcej informacji znajduje się w 
GMP+ Procedura Aflatoksyny.

 

Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

 

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

 

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2017 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia

Zmiany

Kraj

Profil ryzyka

22 września 2017

Kanada, Chorwacja, Ukraina, Słowacja oraz Republika Czeska

Niskie> Średnie

Brazylii

Wysokie > Średnie

Serbii

Średnie > Wysokie

23 października 2017

Ukrainy i Słowacji

Średnie > Niskie

20 listopada 2017

Kanada

Średnie > Niskie

29 grudnia 2017

Serbii

Wysokie > Średnie

 

Ukrainy

Niskie> Średnie

 

Brazylia

Średnie > Niskie

 

Bułgaria

Średnie > Niskie

 

Hiszpania

Średnie > Niskie

 

Czechy

Średnie > Niskie