Zużyty olej spożywczy dopuszczony obecnie do użycia w paszach dla zwierząt

wtorek, 13 marca 2018

Zmiana w BA3 Wymagania Minimalne Lista Negatywna. Przy zachowaniu pewnych warunków, zużyte oleje z zakładów spożywczych są obecnie dopuszczone do użycia w paszach dla zwierząt.

Zużyty olej posmażalniczy (UCO) znajduje się na liście ‘Zabronione produkty z tłuszczów & olejów’ w dokumencie GMP+ BA3 ‘Wymagania minimalne lista negatywna’. Zatem zgodnie z modułem GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) module, zużyte oleje posmażalnicze (UCO’s) nie są dopuszczone do użycia w paszach dla zwierząt.

‘Zużyte oleje roślinne pochodzące z zakładów przemysłu spożywczego’ zostały dodane do Katalogu Materiałów Paszowych (Rozporządzenie UE 68/2013 – numer produktu 2.20.1) w ubiegłym roku. Na podstawie tego nowego wpisu do Katalogu, zmieniono odpowiednio dokument ‘BA3’ w odniesieniu do UCOs.

Od teraz, oleje roślinne używane przez podmioty prowadzące zakłady spożywcze zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 do gotowania i które nie miały kontaktu z mięsem, tłuszczami zwierzęcymi, rybami i zwierzętami wodnymi, są dopuszczone do użycia w paszach.

Zmieniony dokument ‘BA3’ można znaleźć  tutaj.

Należy zaznaczyć, że przed użyciem tego nowego produktu przez firmy uczestniczące w GMP+ FSA module, produkt ten musi zostać włączony do “Listy produktów’ dla materiałów paszowych. Włączenie do tej listy jest możliwe poprzez zatwierdzoną ‘Ocenę ryzyka” w bazie danych Feed Support Products (FSP). Procedurę dodania nowego produktu można znaleźć klikając tutaj .