Używanie fałszywego certyfikatu GMP+

środa, 9 maja 2018

Ostrzegamy przed Organizacjami Certyfikującymi oraz firmy posługującymi się fałszywym certyfikatem GMP+.

Certyfikat został wystawiony przez: 

American Global Standards 
USA Office: 1187 Coast Village Road, Suite 495, Montecito, CA 93108 - United States of America 

Ta Organizacja Certyfikująca nie ma prawa do wystawiania certyfikatów GMP+. 

Masz wątpliwości? 
Zawsze sprawdzaj w GMP+ company database czy firma, z którą prowadzisz interesy jest faktycznie certyfikowana GMP+. To pozwala zapobiec ewentualnym szkodom